Home Tag "WICONA Polska"

JAK PRZYSPIESZYĆ EKOLOGIZACJĘ BUDOWNICTWA?

Piotr Q
0
Środowisko budowlane jest często wskazywane jako jeden z sektorów, który może pomóc światu w zmniejszeniu emisji o 50% w tej dekadzie. W perspektywie krótkoterminowej największe znaczenie będą miały takie strategie, jak zwiększenie wykorzystania zrównoważonych materiałów oraz większe wykorzystanie energii odnawialnej w procesie przemysłowym. Jednak w jeszcze większym stopniu, w dłuższej perspektywie, stworzenie środowiska budowlanego, które myśli o wielu dekadach naprzód w kategoriach odporności, wystarczalności i cyrkularności, nie tylko wyeliminuje negatywne skutki, ale także spowoduje pozytywne zmiany w naszym klimacie i środowisku naturalnym. O działaniach marki WICONA w tym zakresie opowiada Hubert Wiśniewski, Country Manager WICONA Polska.
a717KJ5Gxg4Ah5
open