Home Builder Science STALOWE KONSTRUKCJE CIĘGNOWE. CZĘŚĆ 4
STALOWE KONSTRUKCJE CIĘGNOWE. CZĘŚĆ 4
0

STALOWE KONSTRUKCJE CIĘGNOWE. CZĘŚĆ 4

0
0

Przykłady realizacji. Konstrukcje cięgnowe należą do bardzo ekonomicznych i nowoczesnych konstrukcji inżynierskich. Jest wiele ciekawych przykładów ich zastosowania. 

Na okoliczność tę wpływa wiele specyficznych zalet tych ustrojów, jak np. duża swoboda architekta w kształtowaniu bryły obiektu, możliwość uzyskiwania dużych rozpiętości i powierzchni czy mały ciężar własny konstrukcji, wynikający z wysokiej wytrzymałości materiału oraz faktu, że w przekrojach poprzecznych cięgien (lin) występują tylko naprężenia rozciągające. Ponadto stosunkowo tani i prosty montaż konstrukcji nie wymaga na ogół skomplikowanych rusztowań. W związku z tymi pozytywnymi cechami konstrukcje cięgnowe są bezkonkurencyjne w rozwiązaniach o dużych i bardzo dużych rozpiętościach i znajdują zastosowanie przede wszystkim w takich obiektach budowlanych jak hale widowiskowo-sportowe i pawilony wystawowe, mosty wiszące i podwieszone, maszty i kominy z odciągami, wyciągi narciarskie i kolejki linowe czy napowietrzne linie energetyczne.

CZYTAJ DALEJ >>

open