Home Builder Science MODUŁOWE ABC. SYSTEMY OPARTE O PROSTOPADŁOŚCIAN. CZĘŚĆ 1
MODUŁOWE ABC. SYSTEMY OPARTE O PROSTOPADŁOŚCIAN. CZĘŚĆ 1
0

MODUŁOWE ABC. SYSTEMY OPARTE O PROSTOPADŁOŚCIAN. CZĘŚĆ 1

0
0

Popularne w innych krajach systemy modułowe w Polsce napotykają ogromne bariery rozwoju. A szkoda, bo proponowane u nas rozwiązania nie tylko nie ustępują, ale nawet przewyższają technologicznie rozwiązania systemów modułowych typu abc w krajach, w których są one powszechnie stosowane.

W Polsce szczególne warunki zawierania kontraktów budowlanych, realizacyjnych, gdzie decydującym czynnikiem wyboru staje się cena, choć nie czas, sprawiają że rozwój tej technologii budowlanej nie jest tak dynamiczny, jak ma to miejsce np. krajach „starej” UE. Wsparcie w tych krajach ma również swój wymiar finansowy. Technologie modułowe o wysokich walorach technologicznych (m.in. wskaźnik E) są promowane niższymi podatkami VAT.

Na szczęście technologiami modułowymi coraz liczniej interesują się studenci Wydziału Architektury PW, którzy wybierają je – nie tylko w formule abc – w swoich dyplomach inżynierskich i magisterskich, wyczuwając przyszłą koniunkturę systemów modułowych. Moduł podstawowy W powszechnym rozumieniu system modułowy w budownictwie jest kojarzony najczęściej z bryłą prostokąta (o wymiarach a, b, c), nierzadko również z popularnym kontenerem wykorzystywanym przede wszystkim do transportu materiałów, również bardzo ciężkich. Dlatego konstrukcja tradycyjnych kontenerów jest znormalizowana, dostosowana do funkcji, jaką spełniają. Często też – mylnie zresztą – budownictwo modułowe jest traktowane równoważnie z budownictwem kontenerowym.

CZYTAJ DALEJ >>

open