Home Builder Science KLASYFIKACJA BUDOWLANA W BIM. CZĘŚĆ 2
KLASYFIKACJA BUDOWLANA W BIM. CZĘŚĆ 2
0

KLASYFIKACJA BUDOWLANA W BIM. CZĘŚĆ 2

0
0

Zastosowanie klasyfikacji informacji dla potrzeb budownictwa zasługuje na szczególną uwagę w kontekście intensywnego rozwoju technologii BIM. 

Przepływ i efektywna wymiana informacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego mają kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Rozwój technologii i narzędzi informatycznych wspomagających procesy z zakresu szeroko pojętego zarządzania przedsięwzięciem budowlanym (w tym procesy projektowania, analiz kosztowych czy zarządzania budową) umożliwia przetwarzanie danych, niemniej jednak usystematyzowanie i jednoznaczne zdefiniowanie przetwarzanych informacji jest tutaj bardzo istotną kwestią. Efektywne, wielowątkowe przetwarzanie informacji w toku realizacji przedsięwzięcia budowlanego rodzi potrzebę stosowania systemu klasyfikacji przeznaczonego dla budownictwa. Problem klasyfikacji informacji dla potrzeb budownictwa zasługuje na szczególną uwagę w kontekście intensywnego rozwoju technologii BIM. Kodowanie informacji zapisanych w modelu obiektu budowlanego (modelu BIM) jest nieodzowne z punktu widzenia interoperacyjności i automatyzacji. Niniejszy tekst stanowi kontynuację wątku podjętego w pierwszej części artykułu („Builder” 1/2015). W artykule autorzy poruszyli kwestię jednej z norm ISO, zawierającej ramowe zasady klasyfikacji informacji dla potrzeb budownictwa. Syntetycznie omówiono również wybrane europejskie systemy klasyfikacji. W podsumowaniu przedstawiono kwestię polskiego systemu klasyfikacji.

CZYTAJ DALEJ >>

open