Home Builder Science ODWODNIENIA DACHÓW I STROPODACHÓW
ODWODNIENIA DACHÓW I STROPODACHÓW
0

ODWODNIENIA DACHÓW I STROPODACHÓW

0
0

O wyborze systemu odwadniania dachów nie powinny decydować jedynie jego wygląd, kolor oraz rodzaj materiału. Podstawowym elementem charakteryzującym te systemy powinna być ich zdolność do sprawnego odprowadzania wód opadowych.  

Zarówno istniejące, jak i projektowane systemy odwodnień dachów powinny skutecznie odprowadzać wodę opadową do kanalizacji deszczowej lub też ostatecznie na przyległy do obiektów teren, który powinien być odpowiednio wyprofilowany, ukierunkowany i zabezpieczony przed niekontrolowaną infiltracją tych wód do gruntu. Ten drugi sposób odprowadzania wód do dnia dzisiejszego występuje jeszcze głównie w obiektach starszych, i to znajdujących się nawet w zabytkowych centrach miast.

Zalecenia
Ustawa – Prawo budowlane [1] w Rozporządzeniu [2] określa sposób odprowadzania wód opadowych z połaci dachowych budynków. § 319. nakazuje:
1. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych.
2. Dachy w budynkach o wysokości powyżej 15 m nad poziomem terenu powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wody do wewnętrznych rur spustowych. Wymaganie to nie dotyczy budynków kultu religijnego, budynków widowiskowych, hal sportowych, a także produkcyjnych i magazynowych, w których taki sposób odprowadzenia wody jest niemożliwy ze względów technologicznych.
3. W budynku wolno stojącym o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2 dopuszcza się nie wykonywać rynien i rur spustowych, pod warunkiem ukształtowania okapów w sposób zabezpieczający przed zaciekaniem wody na ściany.

CZYTAJ DALEJ >>

open