Home Firmy DEBIUT J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. NA CATALYST
DEBIUT J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. NA CATALYST
0

DEBIUT J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. NA CATALYST

0
0

12 lutego 2016 r. J.W. Construction Holding S.A. zadebiutowała na rynku obligacji Catalyst. Debiut jest konsekwencją emisji obligacji z dnia 10 grudnia 2015 r. o wartości 120 mln zł. Środki z emisji zostały przeznaczone na częściowe refinansowanie zobowiązań z tytułu wyemitowanych wcześniej obligacji (serii JWC0116, JWC0415 oraz JWX0415) w wysokości 180 mln zł. Bardzo dobra płynność finansowa spółki pozwoliła już na obniżenie zobowiązań z tytułu przedmiotowych obligacji o 60 mln zł. Dodatkowo w perspektywie 2016 i 2017 r. planowany jest ich całkowity wykup.

Małgorzata Szwarc-Sroka

Małgorzata Szwarc-Sroka
Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. nadzorujący Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich

Spółka została pozytywnie oceniona przez inwestorów, co pozwoliło z sukcesem zakończyć proces emisji obligacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst. Uważamy, że obecność na nim podkreśla stabilność i wiarygodność podmiotów obecnych na tym rynku.

open