Home Biznes i Ludzie Forum URZĄDZENIE VARIOKIT OPTYMALIZUJE PRZEBIEG BUDOWY
URZĄDZENIE VARIOKIT OPTYMALIZUJE PRZEBIEG BUDOWY
0

URZĄDZENIE VARIOKIT OPTYMALIZUJE PRZEBIEG BUDOWY

0
0

Na potrzeby budowy ustroju nośnego mostu Harpe Bru (Sor-Frøn, Norwegia) inżynierowie PERI zaprojektowali urządzenie nawisowe na bazie systemu VARIOKIT. Duża elastyczność w zakresie możliwości dopasowania do przekroju przyczyniła się do sprawnej realizacji poszczególnych sekcji betonowania przy zoptymalizowanym nakładzie robocizny.

Most nad rzeką Gudbrandsdalen-Lagen w prowincji Oppland ma konstrukcję wantową o długości 320 m i stanowi część rozbudowywanej trasy europejskiej E6. Dzięki zastosowanej po raz pierwszy w Norwegii konstrukcji typu extradosed z cięgnami sprężającymi rozmieszczonymi poza przekrojem mostu można było zaprojektować ustrój nośny i pylony o niższej wysokości konstrukcyjnej.

Długość przęsła między dwoma głównymi pylonami wynosi 100 m, na lądzie znajdują się dwa dodatkowe filary oraz przyczółki. Rozwiązanie PERI do deskowania ustroju nośnego o szerokości 19,60 m składało się z 4 trawelerów VARIOKIT, przy pomocy których wykonywano segmenty o długości 5,55 m. System można było elastycznie dopasowywać do zmian geometrii przekroju oraz niestałych, okresowo bardzo wysokich obciążeń i zmieniających się warunków obciążenia.

Podczas projektowania uwzględniono w szczególności rozmieszczenie want podwieszających kolejne segmenty do pylonów, by wykluczyć kolizje z wózkiem nawisowym. Ponadto przy deskowaniu płyty dennej i środników przekroju skrzynkowego należało uwzględnić żebra poprzeczne o wysokości 1,30 m. Betonowanie płyty górnej odbywało się w kolejnym etapie.

VARIOKIT zminimalizował niezbędny nakład robocizny przy każdym segmencie mostu. Samoczynny przejazd urządzenia, możliwy dzięki zintegrowanej hydraulice, oraz hydrauliczna regulacja deskowania przyczyniły się do zoptymalizowania cykli roboczych. Szczegółowe rysunki wykonawcze i dokumentacja techniczna ułatwiły roboty deskowaniowe na placu budowy i wpłynęły korzystnie na efektywność ich montażu. Wyjątkową opłacalność rozwiązania zapewnił duży udział standardowych elementów systemowych z zestawu inżynieryjnego VARIOKIT, dostępnych w parku dzierżawnym PERI.

Wykonawca
Porr Infrastruktur, Polska
Współpraca projektowa
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

 

 

open