Home Builder Science BALKONY I LOGGIE
BALKONY I LOGGIE
0

BALKONY I LOGGIE

0
0

Właściwości materiałowe stali stosowanej w konstrukcjach balkonów i loggii pochodzących z XIX i XX wieku. W ramach zagadnień związanych z problematyką remontowania, modernizowania i naprawiania balkonów w poprzednim artykule omówiono czynniki korozyjne i wpływ korozji na nośność przekrojową oraz sztywność belek balkonowych. Kolejnym dość istotnym aspektem przy wykonywaniu napraw konstrukcji balkonu jest aspekt materiałowy, uwzględniający oszacowanie granicy plastyczności, naprężeń dopuszczalnych i zmianę właściwości mechanicznych stali w wyniku starzenia się materiału. 

Przed przystąpieniem do prac naprawczych lub modernizacyjnych należy zapoznać się szczegółowo z historią obiektu. Należy ustalić datę rozpoczęcia budowy, wszelkie remonty oraz sposób ich użytkowania przez cały okres istnienia obiektu. Pozwoli nam to oszacować gatunek stali jaki, w okresie budowy był dostępny w danym czasie. Przyjmując stal o najgorszych parametrach, jaka w danym okresie była w produkcji, możemy oszacować granicę plastyczności stali czy też naprężenia dopuszczalne jakie były dopuszczone do wymiarowania. Przy braku informacji, kiedy obiekt był wznoszony, potrzebne są badania materiałowe stali, określenie ich podstawowych parametrów wytrzymałościowych oraz spawalności stali.

CAŁY ARTYKUŁ >>

open