Home Builder Science DIAGNOSTYKA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW
0

DIAGNOSTYKA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW

0
0

Artykuł przedstawia podstawowe informacje pozwalające na ocenę wybranych elementów konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku. Szczególną uwagę poświęcono materiałom konstrukcyjnym, tj. stali, betonowi, elementom murowym i zespolonym, powszechnie stosowanym we współczesnym budownictwie.

Ocena w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków nie jest zagadnieniem jednowymiarowym czy banalnym. Dotyczy ona wielu aspektów, które wynikają z drugiego wymagania podstawowego, które narzuca, by obiekty budowlane w przypadku zagrożenia pożarem zachowały nośność przez określony w przepisach czas, ograniczały rozprzestrzenianie się dymu i ognia w obiekcie, uniemożliwiały jego rozprzestrzenianie na sąsiednie budynki, pozwalały na ewakuację osób zagrożonych oraz prowadzenie akcji ratowniczej. Nieprzypadkowo jako pierwsza wymieniona jest nośność, co nierozerwalnie wiąże się ze spełnieniem kryteriów odporności ogniowej. Niespełnienie kryterium nośności oznaczałoby zawalenie się fragmentu lub całego obiektu, utrudniłoby lub uniemożliwiło ewakuację i rozprzestrzeniło ogień.

CZYTAJ DALEJ >>

open