Home Builder Science PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 3 – BADANIA MATERIAŁOWE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI
PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 3 – BADANIA MATERIAŁOWE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI
0

PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 3 – BADANIA MATERIAŁOWE I ANALIZA OPŁACALNOŚCI

0
0

Przebudowa, modernizacja czy remont obiektu powinny być rozpatrywane według kategorii ekonomicznych. Realizację poprzedzić należy analizami kosztów budowy nowego obiektu, kosztów przebudowy i czasu eksploatacji obiektu po przebudowie.

Przygotowanie do wykonania ekspertyzy czy też opinii technicznej powinno rozpocząć się od zbierania materiałów informacyjnych. Jest to etap najżmudniejszy i zarazem najważniejszy. Dostęp do historii obiektu, ewentualnie części projektów, pozwala zidentyfikować materiał, z jakiego została prawdopodobnie wykonana konstrukcja. Materiały informacyjne pozwalają określić zakres niezbędnych badań, które należy wykonać, aby ekspertyza czy też opinia była kompletna i stanowiła podstawę do wykonania projektu budowlanego, a później do wykonania projektu wykonawczego.

CAŁY ARTYKUŁ>>

open