Home Builder Science JAK GOSPODAROWAĆ ODPADAMI NA BUDOWIE?
JAK GOSPODAROWAĆ ODPADAMI NA BUDOWIE?
0

JAK GOSPODAROWAĆ ODPADAMI NA BUDOWIE?

0
0

Gospodarowanie odpadami stało się obowiązkiem inżynierów budów, a koszty z tym związane składową – kosztów inwestycji.

Gospodarowanie odpadami jest kluczową kwestią środowiskową, społeczną i ekonomiczną, a również rosnącym problemem z uwagi na ich tonaż generowany w Europie każdego roku. Udział sektora budowlanego w emisji odpadów wynosi blisko 35%, tym samym inżynierowie budów w UE zobowiązani są do gospodarowania blisko 860 mln ton odpadów rocznie. Obowiązek ten wynika z dyrektyw UE, w Polsce zaś bezpośrednio z zapisów Ustawy o odpadach z dnia 24 grudnia 2012 r. [1],…

CZYTAJ DALEJ >>

open