Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA DAGNY RYŃSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA DAGNY RYŃSKA
0

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA DAGNY RYŃSKA

0
0

Specjalizacja: ekonomika, organizacja, zarządzanie oraz prawo w procesie inwestycyjnym, budownictwo środowiskowo zrównoważone, projektowanie z elementami proekologicznymi, ekonomika środowiska.

Politechnika Warszawska
Wydział Architektury

open