Home RADY BUILDERA PROF. NZW. DR HAB. INŻ. STANISŁAW FIC
0

PROF. NZW. DR HAB. INŻ. STANISŁAW FIC

0
0

FIC.001Prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic jest pracownikiem naukowym Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Kieruje tam Katedrą Budownictwa Ogólnego. Autor ponad 110 publikacji z zakresu materiałów budowlanych, budownictwa oraz sześciu monografii dotyczących struktury betonów, technologii (projektowania i realizacji) budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych. Od lat realizuje badania naukowe w zakresie nanotechnologii, lekkich  betonów (pianobetonów) i ich zastosowań w budownictwie. W tym obszarze złożył dwa wnioski patentowe i współpracuje od kilku lat z firmami producentami betonów komórkowych. Wszystkie realizowane przez niego badania są zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Opracowane wyniki z badań w zakresie nowych generacji pianobetonów (nanoperlitobeton) są przygotowane do wdrożenia i zastosowania w budownictwie jako materiał konstrukcyjny – tani, łatwy w wykonaniu, umożliwiający wszechstronne zastosowanie w budownictwie (przede wszystkim niskoenergetycznym), drogownictwie i innych dziedzinach. Aktualnie prowadzi także badania w zakresie materiałów kompozytowych, w których jako wypełniacz stosuje się włókna ze specjalnego rodzaju konopi. Kompozyt składa się z napowietrzonego wapna, pucolan i innych domieszek. Pozwala na zastosowanie przy wznoszeniu ścian budynków ekologicznych i niskoenergetycznych. Zastosowanie konopi jako wypełniacza pomaga w prawidłowej gospodarce CO2. Autor ponad 200 opinii i ekspertyz z zakresu budownictwa. W latach 1981–83 współtworzył program rządowy PR–5, mający na celu wykorzystanie materiałów miejscowych woj. lubelskiego do realizacji budynków monolitycznych (zaprojektowano i zrealizowano ponad 25 różnych budynków mieszkalnych tego typu). Brał udział w kilku konferencjach naukowych, jest członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych (Dubaj, Ottawa, Praga, Bali), recenzent czasopism krajowych i zagranicznych.
Od 6 XII 2006 do 31 III 2011 prof. Stanisław Fic był zastępcą Prezydenta Miasta Lublin. Wydatki na inwestycje w Lublinie osiągnęły w tym czasie rekordową wysokość ponad 1 mld zł. Miasto otrzymało w tym czasie także liczne nagrody, m.in.:

  • I miejsce w konkursie Forbsa „Lublin Miasto Przyjazne Inwestycjom” 2010
  • Tytuł „Lider Ekologii Polskiej 2010” (I miejsce i nagroda Ministra Środowiska za selektywną zbiórkę odpadów).
  • Inne wyróżnienia: w maju 2012 r. podczas III Kongresu Innowacyjna Gospodarka INNOVATICA kapituła działająca pod przewodnictwem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego przyznała prof. Stanisławowi Ficowi tytuł „Innowacyjnej osobowości”.  Wniosek o wyróżnienie prof. Stanisława  Fica złożyła Lubelska Izba Rzemiosła. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
open