Home Builder Science MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH
MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH
0

MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH

0
0

Pomiary temperatury, drgań i zjawisk pogody. Metody wizyjne. Pomiar temperatury w systemach monitoringu jest często traktowany jako pomocniczy. Zjawiska dynamiczne są monitorowane tylko w niektórych przypadkach konstrukcji szczególnie wrażliwych na tego typu zachowania, takich jak np. zadaszenia stadionów, konstrukcje linowe czy obiekty narażone na oddziaływania dynamiczne pochodzenia komunikacyjnego.

Z pomiarami przemieszczeń i odkształceń często związane jest monitorowanie temperatury. Wiele czujników stosowanych do ww. pomiarów jest wyposażonych w wewnętrzne sensory temperatury, wykorzystywane np. do kompensacji pomiarów właściwych – z tego typu sytuacja mamy do czynienia np. w tensometrach strunowych. Takie rozwiązanie jest na ogół wystarczające do celu monitoringu. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego pomiaru temperatury stosuje się czujniki zewnętrzne, w zależności od potrzeb i możliwości: termistorowe, strunowe lub optyczne (FP). Zakresy i dokładności czujników termistorowych i optycznych są zbliżone: zakres -20–80°C, dokładność (+/-)1°C. W przypadku rozwiązań strunowych uzyskiwane są około dwukrotnie lepsze parametry. Przykładowe rozwiązania czujników przedstawiono na rys. 1 [M8].

CZYTAJ DALEJ>>

open