Home Builder Science POŻAR A WYMAGANIA. CZĘŚĆ 3
POŻAR  A WYMAGANIA. CZĘŚĆ 3
0

POŻAR A WYMAGANIA. CZĘŚĆ 3

0
0

W artykule przeprowadzono analizę przepisów z uwagi na wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji.  Wykazano, że nie ma związku między wymaganiami podanymi w przepisach a realistyczną oceną przebiegu pożaru na podstawie Eurokodów.  Wskazano również i poparto przykładem obliczeniowym możliwość indywidualnej oceny efektu oddziaływań pożaru na konstrukcję. 

Odporność pożarowa w przepisach techniczno-budowlanych [1] jest związana z budynkiem (§212-216, §225, §232, §249, §275, §282, §286) lub z garażem (§275). Jest to symbol oznaczający grupę budynków, której przypisano wymagania dotyczące klas odporności ogniowej konstrukcji, elementów wydzielających budynek oraz elementów podziału wewnętrznego.
Klasy odporności ogniowej są z kolei związane z właściwościami ogniowymi elementów poddanych oddziaływaniom termicznym (rozporządzenie [1]); w powszechnym przekonaniu według krzywej standardowej. Odporność ogniowa według normy [2] nie jest związana z konkretnym modelem oddziaływań termicznych (pożarem obliczeniowym), lecz z kryteriami oceny podczas ogrzewania w piecu badawczym wg krzywej standardowej.
Nie ma przeszkód formalnych, aby w projektowaniu oceniać nośność konstrukcji, przyjmując realistyczne oddziaływania pożaru (odporność pożarową) i na tej podstawie przyjmować odpowiednią klasę odporności ogniowej.

CZYTAJ DALEJ >>

open