Home Sport&Rekreacja MANEŻ W TRZCIANIE
MANEŻ W TRZCIANIE
0

MANEŻ W TRZCIANIE

0
0

Powiat Rzeszowski wybudował maneż przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. W ramach inwestycji powstał budynek maneżu – kryta ujeżdżalnia o wymiarach wewnętrznych około 40 m x 21 m oraz ogrodzona ujeżdżalnia zewnętrzna o powierzchni około 1110 m2.  

Budynek maneżu jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, o regularnej bryle, przykryty dachem dwuspadowym. Wykonano go w konstrukcji słupowej, dach na dźwigarach z drewna klejonego, opartych na słupach. Posiada bramy drewniane umieszczone na każdej z czterech ścianach. Trzy bramy wykonano jako czterodzielne, umożliwiające otwieranie odrębnie górnych lub dolnych części celem przewietrzania obiektu. Czwarta brama jest przesuwna z drzwiami ewakuacyjnymi. Wewnątrz, wzdłuż ścian budynku zamontowane są bandy o przekroju trapezu, drewniane, wykonane z desek dębowych heblowanych na podmurówce z betonowych krawężników. W miejscu bram wykonano bandy przesuwne na prowadnicach mocowanych do łupów żelbetowych. W trakcie zajęć bandy przesuwne pozostają zamknięte.

Podłoże w maneżu wykonano z piasku kwarcowego mieszanego ze skrawkami flizeliny na geowłókninie i podbudowie z ubitej gliny. Aby zapobiec rozwarstwianiu i mieszaniu się warstw oraz aby zapewnić dłuższą trwałość warstwy, położona geowłóknina została zszyta. Instalację wodociągową w maneżu wykonano tak, aby zapewnić możliwość poboru wody do zraszania podłoża maneżu. Przewidziano zawory ze złączką do węża, które zamontowano ponad bandą, po dwa na dłuższych bokach budynku.

Padok
W bezpośrednim sąsiedztwie maneżu wykonano padok – ogrodzoną ujeżdżalnię zewnętrzną. Podłoże padoku wykonano z piasku kwarcowego mieszanego z piaskiem zwykłym i skrawkami flizeliny na geowłókninie i podbudowie z kamienia łamanego mieszanego z kamieniem mielonym. Podobnie jak w podłożu maneżu, aby zapobiec rozwarstwianiu i mieszaniu się warstw oraz aby zapewnić dłuższą trwałość warstwy, położona geowłóknina została zszyta.
Padok wykonano wraz z drenażem oraz instalacją nawadniającą jego podłoże za pomocą czterech zraszaczy umieszczonych po dwa na dłuższych bokach padoku. Dodatkowo wykonano zbiornik na wody opadowe z połaci dachowych. Zbiornik o pojemności czynnej 5,33 m
3 wraz z pompą połączony został przyłączem wodociągowym z zaworami czerpalnymi ze złączką do węża, umieszczonymi na dłuższym boku padoku. W okresie suchym woda opadowa zgromadzona w zbiorniku wykorzystywana jest do podlewania podłoża padoku. Nadwyżka wody odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.
W ramach inwestycji zakupiono również równiarkę do pielęgnacji i równania podłoża maneżu oraz padoku. Równiarka posiada konstrukcję przystosowaną do równania podłoży z dodatkiem geotekstylnym (flizelina), co jest na rynku rozwiązaniem innowacyjnym.

Dla dzieci, młodzieży. Dla chętnych
Z wybudowanego przez Powiat Rzeszowski obiektu korzysta młodzież kształcąca się na kierunku technik weterynarii ze specjalnością hipoterapia oraz na kierunku technik hodowca koni w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Jest to jedyna szkoła w województwie podkarpackim oferująca kształcenie w tym zawodzie oraz posiadająca przyszkolną ujeżdżalnię. Budowa maneżu pozwoliła na wprowadzenie innowacji pedagogicznej polegającej na tym, że uczniowie mogą uzyskać kwalifikację hipoterapeuty oraz otrzymać uprawnienia instruktora jazdy konnej. Ponadto część uczniów mieszka w przyszkolnym internacie – stworzenie warunków do nauki jazdy konnej umożliwia zagospodarowanie im czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych w tym kierunku.
Obiekt przewidziany jest również w zakresie hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Mrowli będącego jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego, a oddalonego od szkoły w Trzcianie o około 8 km. W dni wolne od zajęć szkolnych z obiektu maneżu oraz padoku, pod okiem uprawnionych osób, mogą korzystać wszyscy chętni.
Inwestycja pod nazwą „Budowa maneżu przy Zespole Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie” jest inwestycją o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania. Ośrodki jeździeckie w powiecie rzeszowskim to ośrodki prywatne, nastawione wyłącznie na działalność komercyjną. Korzystanie z ich oferty jest odpłatne i często przekracza możliwości finansowe uczniów. Budowa tego typu obiektu przy szkole publicznej daje szansę rozwoju młodzieży i przyczynia się do propagowania i upowszechniania sportów konnych oraz hipoterapii.
Inwestycja dofinansowana została przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania ze środków FRKF wyniosła 600 tys. zł. Maneż przy Zespole Szkół Techniczno- -Weterynaryjnych w Trzcianie jest pierwszym w Polsce tego typu obiektem, który otrzymał dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt całej inwestycji to ponad 2 mln zł.

Nagrody i wyróżnienia
W konkursie Budowa Roku Podkarpacia 2015, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Powiat Rzeszowski otrzymał dyplom i medal za obiekt maneżu przy Zespole Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie. Obiekt wyróżniono nagrodą drugiego stopnia w kategorii Oświata i Kultura.
Na gali, która odbyła się 15 listopada 2016 roku w Pałacu Zamoyskich w Warszawie, obiektowi maneżu został nadany tytuł Sportowy Obiekt Roku 2016 w ramach Ogólnopolskiego Programu „Budujemy Sportową Polskę”. Wyróżnienia w konkursie przyznawane są przez Klub Sportowa Polska na podstawie nominacji marszałka województwa.
Ponadto w oparciu o nominację marszałka kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w kategorii Inwestor na Medal szesnastu inwestorom najprężniej działającym i najaktywniejszym w latach 2015–2016, dbającym o prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego. W gronie laureatów wyróżnienia znalazł się Powiat Rzeszowski.

Drugi etap
Obecnie Powiat Rzeszowski realizuje drugi etap inwestycji polegający na rozbudowie maneżu o część szatniowo-socjalną i stajnię. Planowany czas realizacji drugiego etapu inwestycji to lata 2016–2017. W ramach rozbudowy w części szatniowo-socjalnej powstaną szatnie damskie i męskie wraz z umywalniami, wc dla osób niepełnosprawnych wraz z kotłownią, dyżurka dla personelu wraz z węzłem sanitarnym. W stajni przewidziano siedem boksów dla koni, pomieszczenia do czyszczenia koni, siodlarnię oraz inne pomieszczenia towarzyszące.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zapoznania się i skorzystania z oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie
http://www.zstw.pl/.

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski
Marek Sitarz
Wicestarosta Rzeszowski

open