Home Builder 4Young Engineers NOWOŚCI NA RYNKU PRACY
NOWOŚCI NA RYNKU PRACY
0

NOWOŚCI NA RYNKU PRACY

0
0

Budownictwo w Polsce ma się dobrze, co przekłada się również na sytuację na rynku pracy. Firmy z branży poszukują kadry kierowniczej, specjalistów z doświadczeniem w konkretnym typie budownictwa oraz pracowników fizycznych.

Boom w inwestycjach komercyjnych oraz kumulacja przetargów na projekty infrastrukturalne powodują rosnące trudności firm w pozyskaniu odpowiednich ludzi do pracy.

Miniony  rok  upłynął  pod  znakiem boomu inwestycyjnego w budownictwie  komercyjnym.  Wszystko wskazuje  na  to,  że  w najbliższych  miesiącach  rynek  doświadczy  jego  kontynuacji. Zwiększyło  się  również  znaczenie  miast  regionalnych – zarówno pod względem realizowanych inwestycji, jak i prowadzonych projektów  rekrutacyjnych.  Deweloperzy,  którzy do niedawna łączeni byli wyłącznie z projektami realizowanymi w Warszawie (okolicach Służewca  Przemysłowego,  Dworca  Gdańskiego  czy  Ronda  Daszyńskiego),  coraz częściej  realizują  inwestycje  w pozostałych polskich metropoliach. Nowoczesne obiekty budowane w dużych miastach regionalnych są  porównywalne  klasą  do  tych  obecnych w  stolicy.  Firmy  poszukują  pracowników z  konkretnym  doświadczeniem,  a  coraz większą rolę w biznesie odgrywają stanowiska związane z projektowaniem i aranżacją powierzchni najemców.

Dla  budownictwa  infrastrukturalnego najbliższy  czas  będzie  okresem  kumulacji  przetargów,  co  zwiększy  zapotrzebowanie  na  doświadczoną  kadrę  kierowniczą i pracowników  fizycznych.  Korzystne  położenie w ciągach komunikacyjnych, przy nowych  autostradach  i  obwodnicach  sprawia,  że  w  dużych  miastach  wojewódzkich powstają  nowe  i  powiększane  są  istniejące  specjalne  strefy  ekonomiczne.  Skutkuje to licznymi inwestycjami w parki logistyczne. Deweloperzy  powierzchni  magazynowych  starają  się  nadążyć  za  inwestorami  i kontynuują  budowę  nowych  obiektów.  Stąd też  na  ciekawe  oferty  pracy  nie  mogą  narzekać  zarówno  inżynierowie  budownictwa, jak i kierownicy projektu z doświadczeniem w  realizacji  obiektów  wielkopowierzchniowych, takich jak magazyny i zakłady produkcyjne. Biegła znajomość języka angielskiego dodatkowo zwiększa szansę na otrzymanie atrakcyjnego wynagrodzenia.

Moda na fit-out
Na  rynku  pracy  w sektorze  budowlanym silnie  rysuje  się  trend  tworzenia  stanowisk związanych  z  projektowaniem  i  aranżacją powierzchni dla nowych najemców (tzw. fit-out).  O  ile  na  rynku  obiektów  biurowych trend  zagościł  na  dobre  już  kilka  lat  temu, to w firmach deweloperskich stanowiska dla ekspertów  w obszarze fit-outu magazynów są  nowością.  W związku  z kończącymi  się umowami  najmu  czy  też  zmieniającymi  się oczekiwaniami najemców wobec powierzchni  pojawia  się  zapotrzebowanie  na  koordynatorów  przebudowy  funkcjonujących obiektów.  Bez  względu  na  to,  czy  projekt dotyczy  zwiększenia  powierzchni,  dobudowy  części  biurowo-socjalnej  czy  specjalistycznego  obiektu  (np.  mroźni),  potrzebny jest specjalista, który łączy wiedzę techniczną z odpowiednimi cechami charakteru i doświadczeniem w zarządzaniu projektami. W kontekście wymagań są to stanowiska porównywalne do ról funkcjonujących u deweloperów powierzchni biurowych i firm konsultingowych.  W obu przypadkach  eksperci  ds. fit-outu odpowiadają  za  koordynację procesu projektowania powierzchni nowego najemcy.  Wzrost  znaczenia  aranżacji  w inwestycjach komercyjnych przekłada się również na rynek pracy. Pozyskanie odpowiednich  specjalistów  jest  wyzwaniem  zarówno dla  pracodawców,  jak  i agencji  rekrutacyjnych. Poszukiwani są specjaliści z doświadczeniem  w konkretnym  typie  budownictwa, a ich dostępność na rynku jest dość ograniczona.  Dlatego  doświadczony  koordynator ds. fit-out może liczyć na wynagrodzenie na poziomie 7–12 tysięcy brutto.

Zielone budynki
W  obszarze  budownictwa  komercyjnego, poza kadrą inżynierską, poszukiwani są kandydaci na stanowiska związane z projektowaniem oraz certyfikacją w „zielonym budownictwie”.  Coraz  częstszym  wymogiem stawianym  kandydatom  ubiegającym  się o stanowisko  architekta  –  zarówno  w pracowniach  sygnowanych  nazwiskiem,  jak i  w  mniejszych  biurach  architektonicznych –  jest  umiejętność  posługiwania  się  narzędziami  platformy  Autodesk  Revit,  która umożliwia modelowanie informacji o budynku, tzw. BIM. Modelowanie informacji umożliwia przeprowadzenie złożonych analiz i symulacji  na  etapie  projektowania,  realizacji, a później zarządzania budynkiem. W rezultacie zwiększa efektywność oraz pozwala zredukować  liczbę  błędów  w całym  procesie tworzenia  dokumentacji.  W przypadku  polskiego  rynku  trudno  jeszcze  mówić  o trendzie,  natomiast  architekci,  którzy  posługują się Revitem, mogą liczyć nie tylko na więcej ofert pracy, ale też możliwość uczestnictwa w ciekawych  i pełnych  wyzwań  projektach budowlanych.  Doświadczeni  architekci  mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie od 6 do 12 tysięcy złotych brutto, a preferowaną formą współpracy często jest działalność gospodarcza.

Eksperci  z  branży  budowlanej  są  przekonani,  że  kluczem  do  „zielonych”  budynków  jest  zrównoważone  budownictwo.  Prowadzone  są  również  liczne  badania,  które mają na celu sprawdzenie tej tezy i udokumentowanie  sposobu,  w jaki  budynek  oddziałuje  na  środowisko  oraz  na  ludzi,  którzy  spędzają  w  nim  większość  swojego dnia.  Obecnie  niemal  każdy  nowy  biurowiec  certyfikowany  jest  w systemie  ekologicznego  budownictwa  LEED  albo  BREEAM.  W  związku  z  tym  na  rynku  pracy poszukiwani  są  kandydaci,  którzy  posiadają potrzebne uprawnienia oraz doświadczenie w procesie certyfikacji budynków. Są to osoby,  które  mogą  liczyć  na  pracę  zarówno w firmach konsultingowych, jak i firmach projektowo-wykonawczych.

Perspektywy rekrutacyjne
Sytuacja  na  branżowym  rynku  pracy  jest dobra. W wielu obszarach specjalizacyjnych kandydaci  mają  silniejszą  pozycję  w  negocjacjach.  Boom  inwestycyjny  obserwowany  jest  szczególnie  w budownictwie  komercyjnym,  jednak  eksperci  specjalizujący się  w  projektach  infrastrukturalnych  również  nie  mogą  narzekać  na  brak  pracy. W  najbliższym  czasie  ogromnym  wyzwaniem  dla  pracodawców  z  branży  będzie skompletowanie  doświadczonej  kadry  inżynierskiej  w miastach,  w których  do  tej  pory  nie  realizowano  inwestycji  komercyjnych na tak dużą skalę. Rosnąca  popularność  projektowania  w oparciu  o technologie  modelowania trójwymiarowego  powoduje,  że  zapotrzebowanie  kadrowe  firm  poszerza  się  o kolejnych  specjalistów  i projektantów.  Dodatkowo pracodawcy będą musieli stawić czoła nie  tylko  trudnościom  związanym  ze  znalezieniem  odpowiednich  kandydatów,  ale przede  wszystkim  z  zatrzymaniem  najlepszych w swoich strukturach. Kandydaci mają  świadomość,  że  dostępność  dobrych specjalistów  na  rynku  jest  niewystarczająca  i  wykorzystują  tę  sytuację  na  swoją  korzyść,  szukając  atrakcyjniejszych  ofert i negocjując stawki.

open