Home Builder 4Young Engineers

Builder 4Young Engineers

DMI ONLINE Z FIRMĄ BLACHY PRUSZYŃSKI

Paulina Krzak
0
Firma Pruszyński od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną na płaszczyźnie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi,  uczelniami wyższymi, technikami. Program Builder For The Future jest kolejnym polem, do rozszerzania wiedzy wśród przyszłej kadry inżynierskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUDUJMY DLA LUDZI

open