Home Builder 4Young Engineers BIM MANAGER – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
BIM MANAGER – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
0

BIM MANAGER – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

0
0

W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku oraz rozwoju nowych technologii zmienia się także zapotrzebowanie na nowe profesje. 

Wraz z wprowadzeniem modelu projektowania i zarządzania inwestycją opartego o ideę BIM przeformował się nie tylko sposób pracy projektanta, ale również model współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami.

Obecnie specjaliści na  tym  stanowisku poszukiwani są  przez  pracodawców  na  całym  świecie, a ich praca jest bardzo wysoko  wynagradzana.  Na polskim rynku sytuacja wygląda  podobnie,  choć  jeszcze kilka lat temu stanowisko BIM Managera w firmie wydawało  się  nieuzasadnionym kosztem.

Skutki przemian
„Papier przyjmie wszystko” – tak mówi  stare  powiedzenie.  Od  kiedy  projektowanie  przeszło  rewolucję  cyfrową  i deskę  kreślarską zastąpiły zaawansowane  programy,  wzrosły możliwości pracy  projektanta. Jednocześnie wymusiły  na  nim  większą  dbałość o detale i precyzję wykonania  projektów.  Inteligentna technologia nie pozostawia  miejsca  na  braki w informacjach. Co za tym idzie,  idea  BIM  wprowadziła nową specyfikę pracy,  w dużej mierze  opartej  na większej  dyscyplinie  i konieczności  ścisłej  współpracy  wszystkich  jej  uczestników.  Wymusiło  to automatycznie  potrzebę stworzenia stanowiska odpowiedzialnego za koordynację  i nadzór nad  całym tym procesem.

Nisza na rynku pracy
BIM Manager to na obecną chwilę niszowy i prestiżowy  zawód.  Wiąże  się  to przede wszystkim z tym, że na polskim rynku pracy jest niewielu specjalistów w tej dziedzinie.  W  konsekwencji  profesjonaliści,  którzy wykwalifikowali się w technologii BIM, nie mają problemu ze znalezieniem pracy.  Wręcz  przeciwnie.  To praca szuka ich, a oni przebierają  w  najciekawszych i  najlepiej płatnych  ofertach.  Przewiduje  się,  że jeszcze przez  kilka  następnych  lat  stanowisko  BIM  Manager będzie  złotym  zawodem w branży i pozostanie intratną profesją.

Zadania BIM Managera…
Stanowisko  managera często  kojarzy  się  z zarządzaniem  ludźmi.  W  przypadku  BIM  Managera chodzi  jednak  o znajomość narzędzi i procesów Building Information Modeling. BIM Manager bardzo dobrze zna oprogramowanie BIM i posiada techniczną wiedzę ze wszystkich branż:  architektury,  instalacji  sanitarnych i wentylacyjnych, instalacji elektrycznych  oraz  konstrukcji. Jednym z głównych jego  zadań  jest  koordynacja współpracy  w ramach zespołu  pomiędzy  podwykonawcami  oraz  nadzór  nad modelem BIM.  Bezwzględnie wymagane jest doświadczenie  zdobyte  w  pracy z wieloma modelami  BIM. Jego  istota  wynika  z  konieczności  rozumienia  specyfiki pracy poszczególnych działów,  problemów,  z którymi się spotykają i tym, jak je rozwiązać. W tym wymiarze zadania i obowiązki BIM Managera  można  rozróżnić w zależności od  tego,  czy jest  zatrudniony  w  firmie wykonawczej, czy w firmie projektowej

…w firmie wykonawczej
Do  głównych  obowiązków  osoby  zatrudnionej  na tym stanowisku  w  firmie wykonawczej należy – ogólnie rzecz ujmując – wsparcie  projektantów.  Jest  on w stałym kontakcie z innymi  biurami  projektowymi i koordynuje projekty. Wiąże się  to  również  z doszkalaniem  znajomości  oprogramowania, na którym pracują  oraz  poszukiwaniem i przedstawianiem nowych funkcjonalności. BIM Manager  w  firmie  projektowej rozwiązuje  wiele  problemów  dotyczących  aplikacji BIM. Co to oznacza? Między innymi przygotowuje brakujące  elementy,  szuka  urządzeń,  tworzy  biblioteki,  co w rezultacie  pozwala  projektantom zająć się projektowaniem, bez obciążania ich obowiązkami,  na  które  często brakuje im czasu. Jedną z ważniejszych funkcji pracy BIM Managera jest także stworzenie BIM Execution Plan,  czyli  dokumentu  unifikującego  sposób  pracy w obrębie firmy. W tym planie  BIM  Manager  określa między innymi:  nazewnictwo plików, strukturę folderów,  procedury  zawierania umów,  wyznaczanie  odpowiedzialności  pracowników w zakresie ich  obowiązków oraz  –  to  bardzo  ważne – dbałość i kontrolę nad ich przestrzeganiem.

…w biurze projektowym.
W  tym  przypadku  do głównych zadań na tym stanowisku należy koordynacja otrzymanych  projektów z biur projektowych w zakresie kolizji  oraz  utrzymywanie  najnowszych  wersji  tych projektów. Jednym słowem: BIM Manager prowadzi kontrolę nad sprawnym  obiegiem  dokumentacji.  BIM Manager zarządza plikami projektowymi w odpowiedniej  aplikacji,  zajmuje  się kontrolą  dostępu  dla  podwykonawców, aktualizacją  wersji,  nadzorem  nad  poprawnością  modelu  i zgodnością z BEP. Ważnym  aspektem  jego  pracy  jest  również  dbałość  o dotrzymywanie  harmonogramu  prac oraz  pomoc  w tworzeniu  zadań,  np.  codzienna  kontrola  budowy  przy  użyciu odpowiednich aplikacji.

Szansa na karierę
Nie  ma  wątpliwości:  w dzisiejszych czasach praca  w  budownictwie jest  bardzo ciekawa i rozwijają-ca.  Tworzone  projekty  realizowane  są  na  całym  świecie. Przekracza się granice  możliwości  projektowania,  materiałów,  trwałości.  Czynnikiem  sprawczym tego rozwoju jest nowa technologia, która nadaje  dodatkowe  tempo.  Nowoczesne  oprogramowanie  BIM pozwala  na  realizację  projektów  – od koncepcji  po eksploatację.
Mająca aktualnie miejsce BIM-rewolucja to doskonały czas na ukierunkowanie  swojej kariery.  Stanowisko BIM Managera to połączenie zamiłowania do projektowania  i nowej  technologii.  BIM  Manager,  oprócz  doskonałej  znajomości  narzędzi  BIM,  powinien  wykazać się chęcią do ciągłego  doszkalania  siebie  i pozostałych członków projektu  w obsłudze oprogramowania, cierpliwością, odpowiedzialnością  i spostrzegawczością.
Podsumowując: BIM Manager  wspiera  realizację  strategii  wdrożenia  BIM  w firmie. Zajmuje się stworzeniem dokumentów standaryzujących  model  BIM,  współtworzy umowy zgodnie  z BIM Execution Plan  oraz BIM Assessment Plan. Jest fundamentem efektywnego  wykorzystania  technologii BIM. Do jego zadań  należy również  dbałość  o szkolenia  pracowników,  rozwój  ich  świadomości  dotyczących BIM. Pozwala  też odkrywać nowe obszary  zastosowania informacji zawartych  w modelu. W zakresie  obowiązków  BIM  Managera leży również ścisła współpraca z zewnętrznymi  firmami  i  dbałość o bezpieczeństwo danych.  Bez wątpienia jest to trudna  i  odpowiedzialna praca,  która  wymaga  doświadczenia,  wiedzy  i ciągłego doszkalania. Jest to także praca bardzo ciekawa i rozwijająca. A biorąc pod uwagę  możliwości  zarobkowe,  również bardzo opłacalna.

Monika Rokosz Specjalista ds. marketingu  AEC Design

 

open