Home Architecture Design KOPERNIK BUDUJE
KOPERNIK BUDUJE
0

KOPERNIK BUDUJE

0
0

Centrum Nauki Kopernik rozszerza swoją działalność – otwiera Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego (PPK). Będzie to innowacyjny, naukowy ośrodek badawczo-rozwojowy w dziedzinie edukacji. By mógł funkcjonować, potrzebny jest nowy budynek – dlatego ogłaszono konkurs na architektoniczną koncepcję siedziby PPK.

PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI
W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego będą prowadzone eksperymentalne badania procesów uczenia się, realizowane programy naukowe, badawcze i badawczo – rozwojowe. Do współpracy zaproszeni zostaną partnerzy akademiccy, naukowi i biznesowi. Wszystko po to, by zmienić kulturę uczenia się i przyczynić się do zmian w kształceniu, tak aby odpowiadały na potrzeby i wyzwania społeczeństwa XXI wieku. Więcej o PPK

NOWY OBIEKT, A W NIM….
Centrum Nauki Kopernik już teraz tworzy cały kompleks budynków. Ma gmach główny, planetarium i usytuowany tuż przy Bulwarach Wiślanych wystawienniczy Pawilon 512. Wszystkie te lokalizacje łączy zielony teren Parku Odkrywców.
Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to kolejny ważny element tej przestrzeni. Stanie w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i będzie z nim skomunikowana łącznikiem. Chodzi o to, aby budynek ten był przykładem nowoczesnej, ekologicznej architektury, wpisującej się w otoczenie.
Bogaty program działalności PPK wymaga zaaranżowania wielofunkcyjnej przestrzeni, łatwej do modyfikowania, często o nietypowym przeznaczeniu. To prawdziwe wyzwanie dla projektantów.

Całość będzie podzielona na kilka części:

– Przestrzeń warsztatowo-laboratoryjna
Korzystać z niej będą dzieci i młodzież z opiekunami, edukatorzy oraz partnerzy Pracowni.
Ta część dodatkowo podzielona została na 3 strefy, wyposażone w sprzęt o różnym poziomie zaawansowania technologicznego.

Strefa NO-TECH. to przestrzeń bez specjalistycznego sprzętu i narzędzi technicznych, przeznaczona na szkolenia, zajęcia warsztatowe, prace koncepcyjne czy spotkania.

Strefa LO-TECH. będzie wyposażona w podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz narzędzia. Tu powstaną 2 duże laboratoria (Lab Mokry i Lab Suchy), przystosowane do prowadzenia zająć z biologii, fizyki, chemii, techniki i innych dziedzin. W każdym labie mieścić się będzie cała szkolna klasa (32 osoby), a w razie potrzeby przestrzeń będzie można zmniejszyć i zaaranżować laboratorium dla 16 osób. W strefie LO-TECH. znajdzie się także FabLab –  pracownia wyposażona w narzędzia tradycyjne (młotki, śrubokręty) i nowoczesne (drukarki 3D, wycinarki laserowe). Podczas zajęć uczestnicy będą definiować problemy i poszukiwać sposobów ich rozwiązania, m.in. tworząc i testując prototypy.

Strefa HI-TECH to prawdziwy teren badawczy, wyposażony w zaawansowane technologie, narzędzia, oraz profesjonalny sprzęt laboratoryjny. Będą tu prowadzone prace rozwojowe: tworzenie nowych formatów zajęć, prototypowanie eksponatów i zabawek edukacyjnych, prowadzenie interdyscyplinarnych testów naukowych itp.

– Pracownie focusowe
PPK będzie prowadzić wiele badań opartych o wywiady, obserwacje czy kwestionariusze. W przestrzeni focusowej znajdą się pomieszczenia do przeprowadzania wywiadów grupowych, dyskusji, obserwacji z wykorzystaniem lustra weneckiego, nagrań audio-video i innych specjalistycznych urządzeń.

– Przestrzenie partnerskie
To miejsca, które będą udostępniane partnerom zewnętrznym do realizacji badań z obszaru psychologii oraz spotkań i pracy dydaktycznej pracowników naukowych.  Znajdą się tu gabinety indywidualnej pracy naukowców, (przystosowane do prac analitycznych i badań eksperymentalnych), pracownie badawcze dla zespołów, wyposażone w stanowiska komputerowe oraz sale seminaryjne.
–  Inne przestrzenie
Lista życzeń PPK wygląda imponująco, a to jeszcze nie koniec. W siedzibie PPK musi powstać także przestrzeń biurowo-coworkingowa, showroom, w którym będzie prezentowane to, nad czym aktualnie PKK w Pracowni, a także foyer, szatnie oraz kawiarnia. To wszystko trzeba zmieścić w jednym trzykondygnacyjnym budynku, mieszczącym jednorazowo ok. 600 osób.

CNK CZEKA NA ZGŁOSZENIA
Można je składać w siedzibie Centrum Nauki Kopernik do 24 kwietnia 2017 r. (do godz.16.00). Szczegóły w regulaminie.

open