Home Builder Science JAKĄ STRATEGIĘ OBRAĆ? CZĘŚĆ 1
0

JAKĄ STRATEGIĘ OBRAĆ? CZĘŚĆ 1

0
0

Każde przedsiębiorstwo: duże, średnie i małe powinno posiadać i działać według dobrze przemyślanej strategii.

JAKĄ STRATEGIĘ OBRAĆ? KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU WEDŁUG BADAŃ.

Czynnikiem wyraźnie intensyfikującym efektywność przedsiębiorstw, w tym budowlanych, jest umiejętność wykreowania koncepcji na funkcjonowanie organizacji i przekształcenie jej w sprecyzowane plany i programy działań. Takie podejście nawiązuje bezpośrednio do zagadnienia zarządzania strategicznego. Strategię określa się jako program działania przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie czasu, uwzględniający zmiany zachodzące na dynamicznym rynku budowlanym oraz w jego otoczeniu, a także przewidywane zmiany wewnątrz przedsiębiorstwa dotyczące jego zasobów i warunków funkcjonowania (Sudoł, 1999). Przyjęta pierwotnie strategia wymaga więc aktualizacji, wykorzystywania nowych środków oraz przekształcania już istniejących
w sposób zapewniający przedsiębiorstwu stabilną pozycję konkurencyjną na kolejnych etapach działalności. Dostosowanie organizacji do warunków rynkowych wymaga przeprowadzenia
analiz strategicznych zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w obszarze makro oraz mikrootoczenia. Jedną z metod jest analiza kluczowych czynników sukcesu, decydujących o kondycji przedsiębiorstwa, jego sukcesie bądź porażce.

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>

open