Home Builder Science O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0
0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych. Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki,
Członek Rady Programowej i Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

Zastosowanie osiągnięć interdyscyplinarnych (nauki i techniki) nie byłoby możliwe bez badań naukowych umożliwiających ich wykorzystanie i wdrożenie w budownictwie.

Rolę nauki w rozwoju budownictwa i architektury można, w uproszczeniu, rozważać w dwóch aspektach. Pierwsze – to wykorzystanie osiągnięć różnych nauk (np. informatyki, inżynierii materiałowej, mechaniki, nauk o zarządzaniu, o bezpieczeństwie) i rozwoju techniki w doskonaleniu oraz rozwoju działalności budowlanej, tj. projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych. Najpierw sięgają po nie i wykorzystują w swoich wizjach architekci, by razem z konstruktorami, instalatorami itd. przełożyć je na rzeczywiste obiekty budowlane, zaspokajające coraz większe wymagania co do jakości świadczonych w oparciu o te obiekty funkcje (usługi), jak np. szybszy i dogodniejszy transport: koleje dużych prędkości, gigantyczne wiadukty i mosty; lepsze wykorzystanie terenu: wysokościowce, tunele, garaże podziemne; wygodniejsze i oszczędniejsze w eksploatacji: budynki pasywne, inteligentne. Konstrukcje budowlane, w tym wykończenie i wyposażenie oraz ich wykonywanie, stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich zaprojektowanie i realizacja wymaga zastosowania i rozwijania nowych metod obliczeniowych, nowych technologii budowania, doskonalenia metod zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym podejmowania decyzji z uwzględnieniem ryzyka. I to jest ten drugi aspekt roli nauki. Zastosowanie osiągnięć interdyscyplinarnych (nauki i techniki) nie byłoby możliwe bez badań naukowych umożliwiających ich wykorzystanie i wdrożenie w budownictwie.

open