Home Biznes i Ludzie MICHAŁ DASZKIEWICZ – LEPSZE PERSPEKTYWY WCIĄŻ PRZED NAMI
MICHAŁ DASZKIEWICZ – LEPSZE PERSPEKTYWY WCIĄŻ PRZED NAMI
0

MICHAŁ DASZKIEWICZ – LEPSZE PERSPEKTYWY WCIĄŻ PRZED NAMI

0
0

Jesteśmy jednak spokojni o przyszłość naszego biznesu, ponieważ wierzymy, że perspektywa następnych minimum 5 lat będzie naprawdę bardzo pozytywna. 

Od dłuższego czasu rynek budowlany w napięciu oczekuje na nadchodzące rozstrzygnięcia i realizacje projektów infrastrukturalnych oraz wzrosty. Czy i kiedy przewiduje Pan nadejście nowych projektów oraz czy Pana zdaniem to poprawi sytuację na rynku?
Michał Daszkiewicz: Szacowany wzrost rynku betonu towarowego w roku 2016 wyniósł około 2–3% w stosunku do roku 2015. Od wielu miesięcy mamy do czynienia ze spowolnieniem w zakresie pojawiania się nowych projektów infrastrukturalnych, co niestety znajduje odzwierciedlenie w niskim poziomie rentowności w branży budowlanej, w szczególności w takich biznesach, jak nasz. Jesteśmy jednak spokojni o przyszłość naszego biznesu, ponieważ wierzymy, że perspektywa następnych minimum 5 lat będzie naprawdę bardzo pozytywna. Nasza branża oczekuje z niecierpliwością na fazę wejścia w realizację kluczowych projektów infrastrukturalnych. Już w roku 2017 będziemy obserwowali początki realizacji dużych projektów. Zakładamy też, że faza kulminacyjna realizacji tych inwestycji przypadnie na lata 2018–2020. Dodatkowo liczymy na ciągły dynamiczny wzrost segmentu budownictwa mieszkaniowego, który w dalszym ciągu jest głównym motorem napędowym dla naszej branży.

Jak CEMEX wykorzystuje czas oczekiwania?
Już teraz pracujemy nad wdrożeniem dodatkowej oferty wartości dla naszych Klientów, aby wpłynąć na poprawę naszej rentowności. Dzięki bogatej ofercie produktów i usług, cena przestaje być jedynym wyznacznikiem oferty handlowej, a Klient jest gotowy zapłacić więcej za nasze rozwiązania, które precyzyjnie odpowiadają na jego potrzeby.

Jak, Pana zdaniem, obecna sytuacja inflacyjna wpływa na ceny na rynku?
Istotny wpływ na strukturę kosztów w naszej branży mają czynniki inflacyjne, dlatego starannie analizujemy sytuację rynkową, uwzględniając stały wzrost realnych kosztów działalności, które ponosimy. Jako pierwszy czynnik wymienię wzrost cen surowców, m.in. cementu i kruszyw, wykorzystywanych w realizowanych projektach – zwiększone zapotrzebowanie na nie nieuchronnie pociągnie za sobą wzrost ich cen. To zaś przekłada się wprost na wzrost kosztów zmiennych produkcji u producentów betonu.
W ostatnich miesiącach wzrostowi uległy też koszty pracy, co jest związane ze wzrostem płacy minimalnej oraz ustaleniem najniższej stawki godzinowej. W porównaniu do 2016 r. płace wzrosły o 4,2%, a w połączeniu z minimalną stawką za godzinę pracy, wynoszącą 13 zł brutto, nie uda się uniknąć wyższych kosztów.

A jaki wpływ mają obecnie koszty transportu?
Aby terminowo dostarczać nasze produkty do Klientów, CEMEX Polska utrzymuje flotę pojazdów. Zgodnie z przewidywaniami analityków cena paliwa może wzrosnąć nawet o kilka procent. Z kosztami transportu wiąże się kolejny czynnik wpływający na wzrost cen, a mianowicie wyższe opłaty w systemie viaTOLL, który w październiku zeszłego roku został poszerzony o 150 km dróg, a w roku bieżącym powiększy się o kolejne kilometry. Przewidujemy, że nasze opłaty z tytułu korzystania z sieci viaTOLL wzrosną o 7%. Korzystanie z dróg ekspresowych i autostrad umożliwia nam sprawne realizowanie dostaw, co stanowi wartość dla naszych Klientów.  Podsumowując: struktura naszych kosztów, zarówno po stronie kosztów stałych, jak i zmiennych, ulega znaczącym wzrostom, co musi znaleźć finalnie odzwierciedlenie w wyższych cenach naszych produktów.

Jak firma zamierza konkurować na rynku przy tak istotnym wzroście kosztów działalności?
Wzrosty kosztów, o których wspomniałem wcześniej, dotykają całej branży producentów betonu, a więc również nasi konkurenci odczują te same czynniki inflacyjne. Tak więc są to efekty kosztowe dotykające całą branżę.
Mamy jednak nadzieję, że dzięki naszej strategii oraz koncentracji na podejściu „wartość ponad ilość” powrót na właściwe tory będzie szybki i trwały. Chcemy być dla naszych Klientów pierwszym wyborem oraz niezawodnym, wiarygodnym i długoterminowym partnerem biznesowym, nie zawsze jednak oferującym najniższe ceny. Oprócz bogatej oferty produktów i usług przygotowaliśmy specyficzne, dopasowane do konkretnych potrzeb rozwiązania i inicjatywy przeznaczone dla naszych Klientów, które mają ich wspierać w codziennych działaniach biznesowych. Ze zwykłego dostawcy staliśmy się dla wielu naszych Klientów prawdziwym partnerem w biznesie – ten model chcemy powielać.

Co jeszcze jest atutem firmy CEMEX?
Podstawowym fundamentem naszej strategii jest BHP. Wiemy, że dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, Klientów i wszystkich naszych interesariuszy to podstawa, bez której nie da się iść dalej i rozwijać biznesu w sposób zrównoważony. Dlatego w naszej codziennej pracy staramy się zachować standardy BHP na najwyższym poziomie. Naszym podstawowym atutem jest również atrakcyjna oferta obejmująca najwyższej jakości produkty i usługi, w tym rozwiązania specjalistyczne, w rozwój których angażujemy coraz więcej sił. Dzięki takim rozwiązaniom jesteśmy przygotowani, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom i potrzebom naszych Klientów praktycznie ze wszystkich segmentów rynku.
W naszej strategii duży nacisk kładziemy na segment infrastrukturalny, w którym posiadamy ogromne doświadczenie oraz portfel wielu udanych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wierzymy, że koncentracja na tym obszarze pozwoli wypracować CEMEX Polska zamierzony sukces, a jednocześnie osiągnąć sukces naszym Klientom.

Kiedy należy się spodziewać efektów planowanych zmian?
Strategia odzyskania rentowności jest procesem długofalowym. Jednak liczymy, że przyniesie ona efekty jak najszybciej, a oferowane przez nas produkty i usługi spotkają się z uznaniem ze strony naszych Klientów. Mam nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania znajdą swoje zastosowanie na tak obiecującym rynku, pozwolą na szybkie odzyskanie rentowności, a także umożliwią nam dalszy zrównoważony rozwój biznesu.

Michał Daszkiewicz
Dyrektor Pionu Betonu
Członek Zarządu CEMEX Polska

open