Home News „POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE”
„POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE”
0

„POTRZEBY OSÓB STARSZYCH W OBIEKTACH Z FUNKCJĄ OPIEKI. WYTYCZNE PROJEKTOWE”

0
0

Podręcznik Elżbiety D. Niezabitowskiej, Anny Szewczenko i Iwony Benek to zbiór wytycznych do projektowania dla osób starszych, w zakresie obiektów z funkcją opieki nad seniorami, takich jak: zakłady długoterminowej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej, hospicja stacjonarne, domy pomocy społecznej oraz domy seniora.

Bazując na dorobku naukowym autorek, licznych odniesieniach do badań i osiągnięciach międzynarodowych wypełnia on lukę w literaturze krajowej, uwzględniając nowe koncepcje aktywnego i zdrowego starzenia się. W podręczniku omówione zostały wymagania ergonomiczne oraz behawioralne, w aspekcie dostosowania przestrzeni do niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słabości fizycznej i ograniczeń umysłowych osób starszych. Zawiera on także wykaz pomocniczego sprzętu mechanicznego i rehabilitacyjnego usprawniającego opiekę nad osobami starszymi.

open