Home News JOOST WALRAVEN DOKTOREM HONORIS CAUSA
JOOST WALRAVEN DOKTOREM HONORIS CAUSA
0

JOOST WALRAVEN DOKTOREM HONORIS CAUSA

0
0

22 maja 2017 r. w Szczecinie odbyła się ceremonia nadania godności doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego profesorowi Joostowi Walravenowi.

Tytuł został nadany przez Rektora i Senat uczelni na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa jako wyraz największego uznania i podziękowanie za wkład w rozwój światowej nauki, chęć dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz otwartość na na współpracę międzynarodową. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości przedstawicieli ośrodków akademickich z kraju i ze świata, instytucji i organizacji branżowych.

Profesor Joost Walraven to wybitny uczony, światowej klasy autorytet w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu, prekursor wprowadzania nowych materiałów kompozytowych do światowego budownictwa,  koordynator ważnych międzynarodowych projektów badawczych, przewodniczący  i członek bardzo wielu  organizacji i komitetów międzynarodowych związanych z budownictwem betonowym, laureat prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień.

open