FIBROBETON
0

FIBROBETON

0
0

Metodyka badań właściwości wytrzymałościowych. Za sprawą swojej pozasprężystej pracy fibrobeton jest bardzo interesującym materiałem o wielu zastosowaniach, najbardziej powszechnym w posadzkach przemysłowych. W zależności od oczekiwanych właściwości fibrobeton można projektować poprzez odpowiednie dobieranie jego składników i ich proporcji. 

Beton zwykły jest popularnym kompozytowym materiałem konstrukcyjnym, który charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz niedużą, około dziesięciokrotnie mniejszą, wytrzymałością na rozciąganie. Kruchość betonu jest przyczyną powstawania i propagacji rys w konstrukcjach oraz powoduje, że jego stosowanie jako materiału samodzielnie przenoszącego naprężenia rozciągające jest ograniczone. W celu eliminacji tych niepożądanych efektów stosuje się zbrojenie betonu, które najczęściej występuje w formie prętów stalowych umieszczanych w strefach rozciąganych, jednak nie we wszystkich przypadkach jest to rozwiązanie optymalne.

Alternatywna koncepcja zbrojenia betonu
W ramach poszukiwań sposobów rozwiązania ww. problemów przedstawiona została koncepcja zbrojenia betonu włóknami stalowymi równomiernie rozproszonymi w jego masie. Dzięki intensywnym badaniom i rozwojowi w tej dziedzinie obecnie stosuje się różnorodne włókna, takie jak: stalowe, szklane, węglowe, bazaltowe oraz z materiałów syntetycznych.

CZYTAJ DALEJ >>

open