Home Builder Science ZALETY I WADY TECHNOLOGII BIM
ZALETY I WADY TECHNOLOGII BIM
0

ZALETY I WADY TECHNOLOGII BIM

0
0

Tradycyjny proces projektowy oraz wykonawczy obiektu kojarzony jest z ogromną ilością rysunków i opisów, tworzących dokumentację jego budowy. Technologia BIM, będąca cyfrowym odwzorowaniem charakterystyki obiektu oraz cech fizycznych zastosowanych materiałów, ma na celu udoskonalenie formy prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego.

Pojęcie BIM pojawiło się na początku XXI wieku, pomysł powstania pojęcia wywodzi się bezpośrednio od koncepcji modelowania informacji o produkcie (PIM – Product Information Modeling),
stosowanej w przemyśle od lat 80. XX wieku [1, 4]. Ogólnie rzecz ujmując, polega to na tworzeniu inwestycji budowlanej w wirtualnym środowisku, począwszy od koncepcji aż po oddanie do użytkowania, a w szerszym ujęciu – aż po rozbiórkę. Stosując technologię BIM, można dużo łatwiej i szybciej niż tradycyjnie analizować informacje niezbędne do prowadzenia inwestycji, w tym [2, 3]:
• przeanalizować czas realizacji oraz ilość materiałów, a co za tym idzie
– koszty inwestycji;
• wyszukać wszelkie kolizje, nieścisłości i błędy w projekcie pomiędzy poszczególnymi branżami;
• rozplanować budowę z uwzględnieniem zasad BHP.

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>

open