Home Firmy DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE
DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE
0

DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

0
0

Mostostal Kraków S.A. to firma należąca do Grupy Budimex, specjalizująca się w świadczeniu usług w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu mechanicznego maszyn i urządzeń.

Głównie dla przemysłów: energetycznego, hutniczego, cementowo-wapienniczego, chemicznego.
Spółka realizuje również zadania polegające na budowie obiektów inżynieryjnych, użyteczności publicznej oraz budownictwa infrastrukturalnego. Strategią firmy jest nie tylko rozszerzenie zakresu prac na rynku generalnego wykonawstwa, ale także dywersyfikacja działalności. W oparciu o wykwalifikowaną kadrę dysponującą wydajnym, nowoczesnym specjalistycznym sprzętem oraz sposób zarządzania projektem od fazy dokumentacji przez realizację po system gwarancji Mostostal Kraków S.A. oferuje swoim klientom elastyczne podejście i optymalne rozwiązania we wszystkich obszarach swojej działalności.

Zwiększanie potencjału
Na początku 2017 roku firma uruchomiła drugą Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy, na terenie kleszczowskiej strefy przemysłowej. Dzięki temu Mostostal Kraków S.A. powiększył swoją wydajność niemal dwukrotnie, zachowując przy tym najwyższy standard wytwarzanych konstrukcji. Nowa wytwórnia wyposażona jest w maszyny do mechanicznego i termicznego cięcia materiałów, przeróbki plastycznej, obróbki skrawaniem oraz wiele innych. Mostostal Kraków S.A. ma w planach rozbudowę tego zakładu. Oprócz uruchomienia zakładu w Żłobnicy firma stawia na dynamiczny rozwój. Obecnie inwestuje w park maszynowy krakowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych. W 2016 roku Mostostal Kraków zakupił szereg nowych maszyn, a w 2017 nowe suwnice, dzięki czemu zwiększył udźwig na Wytwórni do 40 ton.
Planowana jest również budowa nowoczesnej technologicznie malarni produkowanych konstrukcji stalowych. W tym celu firma zakupiła dodatkowe grunty graniczące z Wytwórnią. – Wszystkie procesy rozwojowe prowadzące do zwiększenia potencjału pozwalają Mostostalowi Kraków S.A. na poszerzanie swojej działalności w kraju oraz na rynkach zagranicznych w różnych gałęziach przemysłu – podkreśla Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Sprzedaży i Produkcji Mostostalu Kraków S.A., Jacek Lech.

Wielkie projekty w energetyce
Mostostal Kraków S.A. mocno rozwinął swoje kompetencje w branży energetycznej. Na przestrzeni ostatnich 5 lat firma brała udział w realizacji wszystkich głównych projektów energetycznych w Polsce, w tym m.in.: budowie nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, budowie Nowego Bloku Parowo-Gazowego o mocy 463 MW we Włocławku, budowie kotła w Elektrociepłowni Tychy. Nie bez znaczenia jest też udział spółki w zakresie dostawy konstrukcji stalowych w prestiżowym zadaniu, jakim była budowa nowego sarkofagu w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu. Największą bieżącą realizacją w obszarze energetycznym jest dostawa i montaż konstrukcji stalowej na potrzeby budowy nowego bloku o mocy 496 MW w elektrowni w Turowie. Nowa inwestycja pokryje zapotrzebowanie na energię około 1 miliona gospodarstw domowych. Podstawowym jej paliwem będzie węgiel brunatny spalany w kotle pyłowym z wtórnym przegrzewem pary. Przewidywane jest pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego elektrowni poprzez zastosowanie dostępnych zasobów węgla z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Nowy blok zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. Po jego uruchomieniu moc elektrowni będzie wynosić w przybliżeniu 2 000 MW, spełniając wymagania środowiskowe wynikające z restrykcyjnych przepisów krajowych i unijnych. Generalnym Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, BUDIMEX oraz Tecnicas Reunidas.
Dotychczasowy zakres prac Mostostalu Kraków S.A. obejmuje kilka zadań, w tym budynek maszynowni, gdzie dostarczane jest 4 000 ton konstrukcji głównej i ok. 500 ton konstrukcji drugorzędnej. Kolejną realizacją jest budynek kotłowni, w tym przypadku Mostostal Kraków S.A. zapewni dostawę 5 000 ton konstrukcji oraz montaż 14 000 ton konstrukcji budynku kotłowni i zbiorników bunkrowych. Dodatkowo prace obejmują dostawę i montaż kanałów wewnętrznych kotłowych (ok. 2 600 ton), montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin (888 ton) oraz montaż obrotowego podgrzewacza powietrza (1 050 ton). Projekty te mają szczególne znaczenie dla firmy ze względu na możliwość ciągłego doskonalenia się w tak wymagającej gałęzi gospodarki, jaką jest branża energetyczna.

Inwestycje w hutnictwie
Intensywna działalność firmy dotyczy również branży hutniczej. W ostatnim czasie zakończone zostały dwa projekty dla KGHM Polska Miedź S.A. pn.: „Zabudowa konstrukcji kompleksu hal Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego, Kotła Odzysknicowego, Budynku Elektryczno-Energetycznego, rozbudowa Hali Pieca Anodowego wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami” oraz „Roboty Budowlano- Montażowe w ramach zadania inwestycyjnego Program Modernizacji Pirometalurgii – Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I”, których wykonawcą był Mostostal Kraków S.A. Zakres prac ww. zadań prowadzonych w ramach programu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów obejmowały roboty ogólnobudowlane, instalacyjno- -montażowe, z branży elektrycznej i automatyki, rozruch instalacji oraz budowę obiektów. W ramach realizacji zastosowano nową technologię w hutnictwie, która optymalnie wykorzystuje zasoby środowiska naturalnego. Technologia ta pozwoliła na zwiększenie stopnia efektywności energetycznej oraz automatyzację procesów prowadzącą do zmniejszenia kosztów produkcji. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest również wysoki stopień upakowania, czyli kompaktowa budowa obiektów pozwalająca zamknąć w spójnej bryle obiektu ciąg technologiczny produkcji huty miedzi, co przy klasycznych rozwiązaniach wymagałoby do dziesięciokrotnie większej powierzchni. Inwestycja ta pozwoli na produkcję hutniczą przez kolejne kilkadziesiąt lat przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko oraz w znaczny sposób zredukuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Projektując kompleks hal, położono ogromny nacisk na ochronę środowiska, zaawansowane systemy filtrów do oczyszczania powietrza, nowatorski system przeróbki żużla pomiedziowego na materiały do budowy dróg. Dla zapewnienia komfortu pracy wykonano zaawansowane systemy wentylacji grawitacyjnej hal i wymuszonej wentylacji w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Atutem tych realizacji jest ogromne doświadczenie, jakie zdobyła firma podczas realizacji tak dużego i wymagającego zadania inwestycyjnego w zakresie generalnego wykonawstwa na obiektach hutniczych i energetycznych. Jakość i wysoki standard wykonanych prac z całą pewnością przyczyniły się do pozyskania kolejnego zadania na roboty budowlano-montażowe w ramach budowy Suszarni Parowej w Hucie Miedzi Głogów.

Kierunek – gazociągi
Mostostal Kraków S.A. w procesie ciągłego rozwoju oraz doskonalenia swoich usług rozpoczął prace nad utworzeniem w firmie nowego pionu, odpowiedzialnego za budowę gazociągów. – W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na rynku i rosnącą ilością przetargów na gazociągi strategiczne w Polsce firma upatruje dla siebie w tej inwestycji ogromne możliwości – podaje Prezes Zarządu Mostostalu Kraków S.A., Andrzej Kaczan. Przez kolejne 10 lat Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ma w planie ogłaszać przetargi na łącznie około 2 tysięcy km gazociągów strategicznych. Z utworzeniem nowego działu w firmie wiąże się szereg inwestycji i modernizacji. Do najważniejszych należy zakup sprzętu potrzebnego do zbudowania tzw. czołówki spawalniczej (w tym również sprzęt do ukosowania rur i centrowania wewnętrznego), pozyskanie zasobów kadrowych, takich jak spawacze, operatorzy maszyn spawalniczych, monterzy. Dzięki tym strategicznym krokom Mostostal Kraków S.A. będzie mógł uzyskać potrzebne kwalifikacje dla realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową gazociągów. Proces wdrożeniowy rozpoczął się w maju tego roku, a jego zakończenie planowane jest na listopad. Ten czas pozwoli na zbudowanie solidnego zaplecza sprzętowego, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz zdobycie koniecznych kwalifikacji. Spawanie liniowe gazociągów to dopiero pierwszy krok firmy w tym obszarze. W dalszej perspektywie planowane jest poszerzenie usług o spawanie montażowe, układanie gazociągu i wszelkie roboty ziemne. W chwili obecnej Mostostal Kraków S.A. realizuje pierwszy projekt w konsorcjum z firmą BUDIMEX S.A. polegający na budowie 33 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN1000 i maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 8,4 MPa na odcinku od zespołu zatorowo-upustowego Czeszów do węzła Kiełczów. Pod koniec roku 2017 planowane jest wzmocnienie sił na budowie pracownikami krakowskiej spółki, którzy do tego czasu przejdą cały proces szkoleń. Branża gazociągów jest bardzo wymagająca pod względem jakościowym. Inwestor stawia potencjalnym wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące m.in. prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodności wykonanych prac z wymaganiami dyrektyw unijnych oraz norm czy ochrony środowiska.
Mostostal Kraków S.A. nieustannie zbiera doświadczenie w zakresie konstrukcji stalowych oraz zdobywa kompetencje w różnych gałęziach przemysłu.
Firma inwestuje w swoich pracowników, stale rozwijając ich kompetencje. Dodatkowo spółka posiada własną szkołę spawaczy. Firma ma jasno i skrupulatnie zaplanowane działania na następne 3 lata, jakimi jest dynamiczny wzrost wielkości spółki oraz koncentracja na możliwościach rynku krajowego, takimi jak: segment energetyczny, przemysłowy, infrastruktura drogowa oraz kolejowa. – Nieustanne rozpoznawanie rynku oraz świadome decyzje i działania pozwalają Mostostalowi Kraków S.A. na zintensyfikowanie rozwoju spółki – dodaje Prezes Andrzej Kaczan.

open