Home Builder Science REDUKCJA NAPRĘŻEŃ W ŚRODNIKU BELKI POSUWNICOWEJ
REDUKCJA NAPRĘŻEŃ W ŚRODNIKU BELKI POSUWNICOWEJ
0

REDUKCJA NAPRĘŻEŃ W ŚRODNIKU BELKI POSUWNICOWEJ

0
0

W artykule przedstawiono wpływ zastosowania podkładki elastycznej pod szyną jezdną na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środniku stalowej belki podsuwnicowej. 

Koło suwnicy, które przejeżdża po główce szyny jezdnej, wywołuje w górnej części środnika belki podsuwnicowej lokalne naprężenia ściskające σz oraz ścinające τxz (rys. 1.) niezależnie od naprężeń globalnych. Normy PN-EN 1993-6:2009 oraz PN-B-03200:1990 podają wytyczne dla określenia wartości lokalnych naprężeń tylko w sytuacji przejazdu koła suwnicy po szynie ciągłej.
W artykule przedstawiono analizy numeryczne, na podstawie których przeanalizowano wartości lokalnych naprężeń ściskających w środniku pod różnymi stykami szyn dla dwóch przypadków połączenia szyny jezdnej z pasem górnym belki podsuwnicowej – połączenie podatne (wzajemnie przesuwne) oraz ułożenie szyny na elastycznej taśmie. Analizowane zagadnienie jest istotne z punktu widzenia trwałości belek podsuwnicowych, ponieważ styk szyn to miejsce, gdzie często dochodzi do inicjowania pęknięć zmęczeniowych, które są powodem awarii belek podsuwnicowych.

CZYTAJ DALEJ >>

open