Home Builder Science O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
0

O ROLI NAUKI W ROZWOJU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

0
0

Rozwój współczesnego budownictwa, architektury i planowania urbanistycznego zależy w ogromnej mierze od badań naukowych.

Rada Naukowa „Buildera” przekonuje, jak istotna jest rola nauki w budownictwie i architekturze oraz wskazuje, jakie są kierunki tego rozwoju i jakie wiążą się z nim wyzwania.

dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
Członek Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”

W budownictwie na każdym kroku widać wpływ badań naukowych.

Nauka jest podstawą rozwoju każdej gałęzi gospodarki. W budownictwie na każdym kroku widać wpływ badań naukowych. Budynki są bezpieczniejsze, konstrukcje budowlane są smuklejsze, infrastruktura transportowa jest bezpieczniejsza i bardziej przepustowa, proces inwestycyjny coraz krótszy. Niestety w środowisku budowlańców powszechna jest opinia, że badania naukowe nie są im potrzebne. Właściciele firm wymagają od pracowników-inżynierów budownictwa i branż pokrewnych znajomości prawa, umiejętności zarządzania zespołem, umiejętności współpracy w grupie itp. Pracodawcy nie wymagają od osób zatrudnianych wiedzy z zakresu projektowania, wykonawstwa i zarządzania nieruchomościami. Świadczy o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze budownictwo, które jest odpowiedzią na potrzeby właśnie pracodawców. Według tego rozporządzenia pracownik- -inżynier budownictwa powinien być przygotowany do prowadzenia budowy, jednak nie pokrywa to się z posiadaniem wiedzy z zakresu geotechniki, mechaniki budowli, konstrukcji budowlanych, a nawet o wyrobach budowlanych, technologii wznoszenia obiektów inżynierskich, stosowania rusztowań i deskowań budowlanych itd. Wymienione Rozporządzenie zupełnie nie uwzględnia faktu, że inżynier także projektuje konstrukcje budynków, a do tego, oprócz już wymienionych obszarów wiedzy, niezbędna jest znajomość metod komputerowych i grafiki inżynierskiej. Obsługa programu, przy możliwościach, jakie daje symulacja numeryczna zachowania budynków pod działaniem obciążeń środowiskowych, jest wręcz niebezpiecznym narzędziem w rękach osoby bez takiej wiedzy. Mimo oporu przemysłu nauka przebija się do budownictwa za pośrednictwem absolwentów studiów, którzy mają rzetelną wiedzę opartą na aktualnych zdobyczach nauki. Na studiach zapoznają się z podstawami teoretycznymi, które pozwalają im wprowadzać innowacyjne technologie i materiały oraz rozumieją zmiany wprowadzane w coraz to bardziej obszernych normach.

open