Home Biznes i Ludzie UTWORZENIE CENTRUM B+R NA NOWOCZESNĄ PREFABRYKACJĘ W POLSCE
UTWORZENIE CENTRUM B+R NA NOWOCZESNĄ PREFABRYKACJĘ W POLSCE
0

UTWORZENIE CENTRUM B+R NA NOWOCZESNĄ PREFABRYKACJĘ W POLSCE

0
0

Spółka Pekabex BET S.A. zawarła z Ministrem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A” w ramach Działania 2.1.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki – CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowe), która świadczyć będzie usługi na rzecz Grupy Pekabex.

Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na wdrożenie opracowywanych w CBR innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które wykorzystane zostaną między innymi w budownictwie mieszkaniowym.

Przyznane ze środków UE w ramach POIR dofinansowanie w wysokości 1 452 985,28 zł pozwoli nabyć infrastrukturę oraz materiały i usługi niezbędne do funkcjonowania CBR oraz przełoży się na dalszy rozwój Grupy.

Innowacyjne rozwiązania wykraczające poza rynek polski, pozwolą umocnić pozycję lidera zajmowaną przez Pekabex oraz rozwinąć ekspansję na rynki Europy Zachodniej i Skandynawii.

Umowa została podpisana w Warszawie, 12 września br.

 

open