Home News REKORDOWE IV EUROPEJSKIE FORUM ETICS W WARSZAWIE
REKORDOWE IV EUROPEJSKIE FORUM ETICS W WARSZAWIE
0

REKORDOWE IV EUROPEJSKIE FORUM ETICS W WARSZAWIE

0
0

5 października 2017 r. Warszawa gościła IV Europejskie Forum ETICS, jedno z kluczowych tegorocznych wydarzeń branży budowlanej w Polsce. Konferencja spotkała się z rekordowym zainteresowaniem, gromadząc 270 osób z Europy, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych, najwięcej w dotychczasowej historii tej cyklicznej imprezy.

Warszawska debata wykazała znaczenie ociepleń budynków, technologii wysoce energooszczędnej, dla mikro- i makrogospodarki, jak też dla zrównoważonego rozwoju i ekologii. Współorganizatorem i gospodarzem Forum było polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), we współpracy z European Association for ETICS (EAE), organizacją reprezentującą europejską branżę ociepleń.

Muzeum POLIN w Warszawie, zapierające dech w piersiach swą nowoczesną architekturą, okazało się idealnym miejscem dla naszego IV Europejskiego Forum ETICS. W wydarzeniu wzięła udział rekordowa liczba 270 uczestników z 24 krajów, w tym mówcy z 11 krajów. Liczne pozytywne komentarze dowodzą, że Forum ETICS ugruntowało swą pozycję jako czołowa platforma informacyjna dla naszej branży. Specjalne podziękowania kierujemy do kolegów z SSO za doskonałą współpracę przy organizacji konferencji – powiedział Ralf Pasker, dyrektor zarządzający European Association for ETICS.

IV Europejskie Forum ETICS w Warszawie odbyło się w roku jubileuszu 60-lecia systemów ociepleń, od lata powszechnie stosowanej metody ociepleń ścian zewnętrznych budynków. Według szacunków European Association for ETICS, w Europie ocieplono  już ponad 2 mld mkw ścian. Obecnie co roku ociepla się kolejne ok. 250 mln mkw. powierzchni. – To jednak niewystarczające tempo dla osiągnięcia unijnych celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków. Możliwe jest to jedynie przy istotnym zwiększeniu tempa renowacji energetycznej zasobów budowlanych, z obecnego 1 procenta do 3 procent rocznie. 40 procent energii w Unii Europejskiej konsumują budynki, odpowiedzialne też za 36 procent emisji gazów cieplarnianych – podkreśliła Paula Brandmeyer z niemieckiej organizacji ekologicznej Deutsche Umwelthilfe.

W ocenie EAE, 40 procent z około 210 mln budynków w Europie pochodzi sprzed 1960 roku, a 90 procent – sprzed roku 1990. Renowacji należy poddać nawet 110 mln obiektów. W 2015 roku wartość rynku renowacji energetycznej w UE określano na 109 mld euro, a związaną z nim liczbę miejsc pracy na niemal 883 tysięcy.

Polska, z 40 mln mkw. elewacji ocieplonych w skali roku, zajmuje na europejskim rynku ociepleń drugie miejsce, za Turcją i przed Niemcami, do niedawna bezkonkurencyjnym liderem. Jak wskazał prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Jacek Michalak, staliśmy się europejskim gigantem mimo że systemy ociepleń pojawiły się powszechnie na krajowych budowach dopiero w latach 90.  –Dowodem naszej pozycji jest też liczba prawie 1000 wydanych aprobat i ocen technicznych dopuszczających systemy ETICS do obrotu – dodał szef SSO.

Uczestnicy Forum z uwagą wysłuchali m.in. wystąpienia Anity Oleksiak, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister Oleksiak zapewniła, że nadzór budowlany ma na uwadze bezpieczeństwo oraz jakość wszystkich wyrobów budowlanych dostępnych na rynku. – Wszystkim nam powinno zależeć na podnoszeniu jakości, ale nie osiągniemy tego wyłącznie poprzez kary i regulacje stricte prawne. Ważnym elementem jest promowanie dobrych praktyk, w szczególności wśród tych osób, które bezpośrednio pracują na budowach i bezpośrednio są odpowiedzialne za to, jaki wyrób będzie wbudowywany w dany obiekt, ale również wśród producentów, sprzedawców i, przede wszystkim, konsumentów. Konsumenci powinni wiedzieć, co chcą kupić, gdzie mogą to kupić i mieć też pewność, że to, co kupią, będzie jak najwyższej jakości. Na tym nam bardzo zależy. Dlatego takie spotkania jak dzisiejsze są niezmiernie istotne – stwierdziła szefowa GUNB, dodając, że liczy na wymianę międzynarodowych doświadczeń oraz na dobrą współpracę w szerzeniu jakości i poprawy efektywności funkcjonowania krajowego rynku.

W programie Forum znalazły się również inne ważne i aktualne tematy.

O stałym rozwoju i innowacyjności systemów ociepleń mówił prof. Andreas Holm z ośrodka badawczego FIW Monachium, upatrując ich przyszłość w wielofunkcyjności, materiałach izolacyjnych o coraz lepszych parametrach i w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Reprezentujący EAE Belg Gino Gailiaert opowiedział o liczonej na dziesiątki lat trwałości ocieplonych metodą ETICS elewacji – także na przykładzie ocieplonego w 1970 roku budynku z Polski. Dr Clemens Hecht z Austrii, kolejny przedstawiciel EAE, zaprezentował PolyStyrene Loop, pilotażowy projekt recyklingu stosowanego w systemach ociepleń styropianu, a w przyszłości także innych wyrobów termoizolacyjnych.

Robert Spang z niemieckiego Thinkstep AG omówił wpływ na środowisko pojedynczych wyrobów budowlanych jako elementu holistycznego podejścia do budownictwa zrównoważonego, wskazując konsekwencje braku europejskiej harmonizacji i akceptacji Deklaracji środowiskowych produktu (EPD). Przykład wybudowanego w Katowicach obiektu przyjaznego środowisku i efektywnego w eksploatacji podał Mirosław Czarnik z GPP Business Park – biurowiec Groeppert-Mayer uzyskał najwyższą certyfikację w  BREEAM.

Lars Boström ze szwedzkiego instytutu RISE przenalizował raport na temat różnych krajowych procedur w zakresie testów pożarowych ETICS, postulując ujednolicenie metodologii badawczej w całej Unii Europejskiej. Obserwacje dotyczące trudności w opracowaniu europejskich zharmonizowanych norm badawczych dla wyrobów budowlanych przedstawił też Antonio Caballero Gonzalez z European Mortar Association.

Zabierająca głos w imieniu Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego Sue Arundale podjęła się oceny projektowanych zmian w Dyrektywie o Charakterystyce Energetycznej Budynków (EPBD) z punktu widzenia wykonawcy, podkreślając konieczność pełnego zdefiniowania budownictwa niemal zero energetycznego. Seán Balfe z National Standards Authority w Irlandii streścił zasady realizowanego w tym kraju programu oceny wykonawców, promującego jakość wyrobów i prac ociepleniowych.

Prelegenci z Azji, Yang Xiwei z Chin i prof. Tatsuaki Tanaka z Japonii,  scharakteryzowali tamtejsze rynki ociepleń, konkludując, że efektywność energetyczna i redukcja emisji gazów cieplarnianych to poważne zagadnienia o wymiarze globalnym.

W finale IV Europejskiego Forum ETICS wybrzmiało hasło: „Systemy ETICS są niesamowite!”.  Występujący z ramienia EAE Włoch Alessandro Siragusa pokazał techniczną i estetyczną różnorodność systemów ETICS, odpowiadającą potrzebom konsumentów. Zwrócił też uwagę na liczne funkcje ociepleń – począwszy od ochrony środowiska po zapewnienie komfortowych i zdrowych warunków życia w budynkach.

W prelekcji otwierającej Forum Paula Brandmeyer wyraźnie wykazała konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w czym pomagają systemy ociepleń budynków. Kolejni prelegenci odpowiedzieli „Tak” na jej pytanie, czy branża gotowa jest stawić czoła wyzwaniu. Udowodnili, że branża ETICS jest świadoma odpowiedzialności i podejmuje wiele starań, aby zapewnić rozwiązania odpowiednie dla gospodarki prawdziwie zrównoważonej i okrężnej – podsumował wydarzenie dyrektor European Association for ETICS Ralf Pasker.

Z dalszymi informacjami na temat IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie zapoznać się można na stronie European Association for ETICS www.ea-etics.eu.


Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń. Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli  europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń – European Association for ETICS (EAE). W 2014 roku SSO zainicjowało doroczną Międzynarodową Konferencję ETICS, pierwsze w Polsce forum łączące liczne środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Więcej informacji: Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl.

open