Home News NOWE WYTYCZNE I OBOWIĄZKI NA BUDOWACH
NOWE WYTYCZNE I OBOWIĄZKI NA BUDOWACH
0

NOWE WYTYCZNE I OBOWIĄZKI NA BUDOWACH

0
0

31 marca 2020 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566, z późn. zm.). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, a jego zapisy dotyczą również miejsc pracy, jakimi są budowa dróg czy prace związane z ich utrzymaniem.

Od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku, pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa. Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Należy zachować dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne oraz wdrożyć nowe, które obligują zakład pracy m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych najlepiej korzystać rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp.

Ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W takich pojazdach, co drugie miejsce musi być wolne.

Pracownicy przebywający w delegacji i pracujący zawodowo, w tym również na budowie, nadal mogą mieszkać w hotelach.

open