Home Builder Science PROJEKTOWANIE GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH
PROJEKTOWANIE GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH
0

PROJEKTOWANIE GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH

0
0

W związku ze zwiększającym się natężeniem transportu indywidualnego w miastach koniecznością stało się zapewnienie odpowiedniej infrastruktury drogowej, w tym parkingów bądź garaży.

Lokalizacja garaży powinna spełniać wymagania zawarte w [8]. Otwarty garaż wielopoziomowy oraz wjazd do zamkniętego garażu na samochody osobowe powinny być usytuowane w stosunku do okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi – w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także do placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży – w odległości nie mniejszej niż 7 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie; 10 m – w przypadku 5 ÷ 60 stanowisk włącznie; 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk (z uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych).
Odległość otwartego garażu wielopoziomowego na samochody osobowe oraz wjazdu do zamkniętego garażu na samochody osobowe od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m – w przypadku 4 stanowisk włącznie; 6 m – w przypadku 5 ÷ 60 stanowisk włącznie; 16 m – w przypadku większej liczby stanowisk.

CZYTAJ DALEJ >>

open