Home IT&BIM BENTLEY – APLIKACJE CONNECT EDITION
BENTLEY – APLIKACJE CONNECT EDITION
0

BENTLEY – APLIKACJE CONNECT EDITION

0
0

Going Digital: Firma Bentley kończy wdrożenie portfela swoich aplikacji CONNECT Edition, dostarczając Kompleksowe środowisko modelowania dla infrastruktury – główne zalety BIM w międzybranżowych cyfrowych procesach prac dla dróg, kolei, inżynierii wodnej i lotnisk podczas konferencji Year in Infrastructure 2017.

SINGAPUR — Konferencja Year in Infrastructure 2017 — Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowego oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury, ogłosił sfinalizowanie swojego portfela aplikacji CONNECT Edition do modelowania, analiz, wsparcia budowy i do modelowania wydajności majątku trwałego w infrastrukturze. Kompleksowe środowisko modelowania CONNECT Edition obsługuje dostosowane cyfrowe procesy prac w aplikacjach dla wszystkich branż realizujących projekt i bezpośrednio stawia czoła wyzwaniom stanowionym przez najbardziej wymagające projekty infrastrukturalne.

Podczas konferencji Year in Infrastructure 2017 firmy Bentley, która w tym roku odbyła się w Singapurze, prezentacja na temat produktów firmy Bentley obejmowała cyfrowe procesy prac dla cyfrowych miast umożliwiane przez pełen portfel aplikacji CONNECT Edition. Zaprezentowane zostały cztery międzybranżowe rozwiązania obejmujące projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury drogowej, kolejowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz lotniskowej. Te szkice projektów ukazały przecinanie się i współzależność aplikacji do budownictwa lądowego, aplikacji do linii przesyłowych, budynków i instalacji przemysłowych oraz współpracę w obrębie międzybranżowych zespołów opartą na cyfrowych procesach prac umożliwioną przez portfel aplikacji CONNECT Edition, które pozwalają zrealizować złożone i wieloaspektowe projekty.

Drogi
Dustin Parkman, wiceprezes ds. budownictwa lądowego i modelowania rzeczywistości, zaprezentował cyfrowe procesy prac CONNECT Edition dla projektu drogowego, od jego koncepcji do budowy. Rozpoczął od wprowadzenia gotowego kontekstu cyfrowego prac inżynierskich w OpenRoads ConceptStation, zaczynając od wysoce dokładnych siatek rzeczywistych zasadniczej mapy terenu przygotowanych przy użyciu ContextCapture i przesyłanego strumieniowo do aplikacji za pomocą ContextShare. Następnie wprowadził ortofotografie, cyfrowe modele powierzchni i chmury punktów, które były używane w połączeniu ze szczegółowymi danymi z pomiarów. Następnie szybko stworzył projekt koncepcyjny i interaktywnie oszacował jego koszty w obrębie tego kontekstu. Następnie, przechodząc do OpenRoads Designer w celu wykonania szczegółowego projektu, uwzględnił kontekst cyfrowy i geometrię z projektu koncepcyjnego wraz z mostem zaprojektowanym w OpenBridge Modeler CONNECT Edition i z danymi geotechnicznymi dla podłoża wzdłuż fundamentów i filarów mostu. Następnie był w stanie przeanalizować konkretne segmenty mostu, dopilnowując ich formy, funkcji i integralności strukturalnej w miarę projektowania dróg i innych konstrukcji. Parkman następnie zademonstrował cyfrowy proces prac dla konstrukcji za pomocą połączenia ProjectWise CONNECT Edition i usług w chmurze Topcon Magnet Enterprise, pokazując, w jaki sposób projekt wykonany w OpenRoads kieruje autonomiczną maszyną do wykonywania nawierzchni. Zakończył prezentację, pokazując drony Topcon rejestrujące obraz ukończonej autostrady i przekazujące te dane za pośrednictwem Topcon MAGNET Enterprise do usługi przetwarzania ContextCapture Cloud w celu stworzenia powykonawczej siatki rzeczywistej do użytku w nowych procesach prac zarządzania siecią drogową, konserwacji i kontroli AssetWise.

Kolej
Jeremy Shaffer, wiceprezes ds. rozwiązań dla kolei, zapowiedział nowe rozwiązanie OpenRail firmy Bentley, które pozwala realizować projekt kolejowy od etapu planowania aż po eksploatację. Podkreślił on znaczenie progresywnego pilnowania wymagań operacyjnych na początku projektu i znaczenie projektowania systemów jako ram dla cyfrowych procesów prac dla realizacji projektów złożonych systemów kolejowych. Shaffer zaczął od projektu koncepcyjnego, wprowadzając kontekst cyfrowy stworzony za pomocą ContextCapture do OpenRail ConceptStation i wykorzystując komponenty cyfrowe z Components Center do interaktywnego zaprojektowania odcinka toru. Następnie wykorzystał on AECOsim Station Designer do zaprojektowania złożonej, wieloaspektowej stacji kolejowej. Stacja była płynnie skoordynowana ze szczegółowym projektem budowlanym, stworzonym w OpenRail Designer, w celu zapewnienia widoku ogólnego planu i optymalnego połączenia formy i funkcjonalności.  Zmiany peronów, obiektów i dróg oraz parkingów były wykonywane równolegle z projektowaniem mostu, tunelu, torów, linii elektrycznych i sygnalizacji przy wykorzystaniu kompleksowego środowiska modelowania CONNECT Edition w celu zapewnienia realizacji w pełni funkcjonalnej stacji. Następnie Shaeffer przedstawił Navigator Web, najpierw badając w przeglądarce o zerowym zużyciu zasobów duży model 3D zaprojektowanej stacji i torów na potrzeby przeglądu projektu i budowy, a następnie interaktywnie badając model 3D na potrzeby kontroli operacyjnej. Zakończył prezentację, recenzując nową usługę w chmurze ConstructSim Completions przeznaczoną do oddania do eksploatacji i przekazania mechanicznego, podkreślając znaczenie dostarczania cyfrowych modeli inżynierskich i kontekstu cyfrowego linii kolejowej do użytku operacyjnego w AssetWise.

Wodociągi i kanalizacja
Robert Mankowski, wiceprezes ds. wydajności majątku trwałego, rozpoczął swoją sesję od użycia edycji CONNECT aplikacji WaterGEMS i SewerGEMS do symulowania zachowania sieci dystrybucji wody i systemu kanalizacyjnego w celu pokazania, w jaki sposób inżynierowie mogą szybko ocenić tysiące planowanych scenariuszy do ustalenia optymalnych usprawnień mających spełnić przyszłe potrzeby miasta. Następnie, skupiając się na zakładach uzdatniania, pan Mankowski przedstawił OpenPlant Modeler CONNECT Edition, który wykorzystuje komponenty cyfrowe z Components Center w wielobranżowych cyfrowych procesach prac i wykorzystał Navigator Web do interaktywnego wysyłania zapytań do dużego i złożonego modelu 3D OpenPlant przy użyciu jedynie przeglądarki internetowej. Następnie zaprezentował nowe możliwości AssetWise stworzone specjalnie dla operatorów wodociągów i kanalizacji w celu rejestrowania działań lub interwencji dotyczących majątku trwałego, w tym pomiarów stanu monitoringu, przepełnień ścieków sanitarnych, czyszczenia rur i innych. Właściciele mogą wykorzystywać te dane wraz z analizami przestrzennymi i analizami sieci do podejmowania decyzji uzasadnionych analizami i danymi w celu osiągnięcia bardziej celowych i zoptymalizowanych wydatków OPEX i CAPEX. Ogłosił on również, że AssetWise wykorzystuje obecnie usługi uczenia maszynowego Microsoft Azure w celu pomocy użytkownikom w ustaleniu struktury ich danych, identyfikacji nieprawidłowych zachowań i przewidywania przyszłych wyników w oparciu o wcześniejszą wydajność. Na koniec pokazał on, w jaki sposób dane z czujników otrzymywane w czasie rzeczywistym w połączeniu z symulowanymi modelami pomogą operatorom przewidywać przyszłe zachowanie systemu w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i redukcji kosztów.

Lotniska
Prezentacja na temat lotnisk została przeprowadzona przez Andy’ego Smitha, dyrektora ds. zarządzania produktami i modelowania projektowego. Smith wyjaśnił, w jaki sposób wielobranżowe cyfrowe obiegi prac CONNECT Edition idealnie pasują do rozwiązywania kwestii zagospodarowania terenu, planowania lotniska, projektowania terminalu i wsparcia eksploatacji obiektu. Smith rozpoczął prezentację od przywołania gotowego do prac inżynierskich kontekstu cyfrowego istniejącego placu budowy i warunków budowlanych przy użyciu ContextCapture. Stworzył główny plan i plan zagospodarowania terenu dla lotniska, demonstrując zdolność łączenia danych GIS i BIM przez Bentley Map CONNECT Edition. Następnie wykorzystał OpenRoads Designer do szczegółowego zaprojektowania pasów startowych i systemu zarządzania wodą opadową. Przechodząc do samego terminalu, wykorzystał on narzędzie GenerativeComponents AECOsim Building Designer CONNECT Edition do zbadania innowacyjnych i unikalnych form budynków, a następnie fizycznie modelował i analizował wybraną konstrukcję przy użyciu STAAD CONNECT Edition. Przegląd projektu został wykonany przy użyciu Navigator Web, przy czym Smith interaktywnie badał duże, złożone modele w przeglądarce. Następnie ostateczny projekt został ożywiony przy zachowaniu realizmu przy użyciu AECOsim Building Designer i obecnie posiadanej przez to narzędzie funkcji LumenRT.

Bhupinder Singh, dyrektor ds. produktów w spółce Bentley Systems, powiedział: „Cyfryzacja jest realizowana przez dostosowane międzybranżowe cyfrowe procesy prac. Złożone projekty, takie jak lotniska czy linie kolejowe, wymagają szczegółowej koordynacji, w szczególności między infrastrukturą pozioma i pionową. Na przykład dostosowanie toru ma bezpośrednie przełożenie na projekt i konstrukcję stacji kolejowej. Aplikacje w wersji CONNECT Edition spełniają te wymagania, jak wykazaliśmy w dzisiejszych prezentacjach.”

Przy ulepszaniu aplikacji z wersji V8i do wersji CONNECT Edition użytkowników nie czeka zmiana formatów plików. Co więcej, aplikacje w wersji CONNECT Edition są aktualizowane automatycznie, ulepszenia narzędzi BIM są ciągłe i nigdy nie zakłócają pracy.

„Jesteśmy podekscytowani, że oferujemy obecnie pełen portfel aplikacji CONNECT Edition i zapewniamy połączone środowisko danych skalowalne dla nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Przyjmując CONNECT Edition już teraz, użytkownicy mogą niezwłocznie wykorzystać kontekst cyfrowy, komponenty cyfrowe i cyfrowe procesy prac w trakcie całego cyklu życia infrastruktury w celu terminowego realizowania projektów i zapewnienia lepiej działającego majątku trwałego”, powiedział pan Singh.

Aktualizacja polityki wsparcia technicznego dla aplikacji firmy Bentley
Z uwagi na zaplanowaną dostępność pełnego portfela aplikacji CONNECT Edition, wsparcie techniczne firmy Bentley dla wersji aplikacji starszych niż V8i dobiegnie końca z dniem 1 stycznia 2019 roku. Generacja aplikacji V8i została wprowadzona w 2008 roku.

Zapewnia się użytkowników, że wsparcie techniczne firmy Bentley Systems oraz obsługa ProjectWise edycji V8i będą trwać do 1 stycznia 2021 roku.


O Bentley Systems
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację infrastruktury. Użytkownicy rozwiązań firmy Bentley mogą korzystać z mobilności informacji w wielu dziedzinach i w całym cyklu eksploatacji infrastruktury, by zwiększyć efektywność projektów i aktywów. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikację MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy w ramach zintegrowanych projektów oraz usługi operacyjne AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych – i uzupełniane są przez usługi zarządzane oferowane za pośrednictwem dostosowanych Planów Sukcesów.

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2011 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Na stronie internetowej konferencji  Year in Infrastructure  znajdują się istotne informacje na temat tego najważniejszego wydarzenia dla liderów branży. Zapraszamy do przejrzenia  zbioru innowacyjnych projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

O konferencji Year in Infrastructure 2017
Konferencja Year in Infrastructure 2017  firmy Bentley to globalne spotkanie czołowych ekspertów z dziedziny projektowania, realizacji i eksploatacji projektów infrastrukturalnych z całego świata. Podczas konferencji odbywa się seria forów, prezentacji, pokazów technologii i interaktywnych warsztatów, dzięki którym można poznać zagadnienia na styku technologii i biznesu oraz dowiedzieć się, jak kształtują one przyszłość realizacji projektów infrastrukturalnych i wydajności majątku trwałego. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem www.bentley.com/yii2017.

Konferencja Year in Infrastructure 2018 odbędzie się w Londynie w dniach 16-18 października.

open