Home Builder Science METALOWO-SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE… CZ.2
METALOWO-SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE… CZ.2
0

METALOWO-SZKLANE ŚCIANY OSŁONOWE… CZ.2

0
0

I przekrycia dachowe – wymagania. Projektowanie i wykonywanie fasad aluminiowo-szklanych oraz przekryć dachowych to trudna, wielofazowa realizacja wymagająca odpowiedniej „logistyki informacji”.

Pomiędzy architektem, inwestorem, projektantem, producentem komponentów oraz finalnym wykonawcą ostatecznie odpowiadającym za wyrób i jego właściwości użytkowe.

Ściany osłonowe, analogicznie jak wszystkie wyroby stosowane w budownictwie, których dokumentami odniesienia są normy zharmonizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny spełniać wymagania dotyczące obiektów budowlanych. Powinny charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby obiekty z ich zastosowaniem spełniały wymagania podstawowe ujęte w przepisach, tj.:
• nośność i stateczność;
• bezpieczeństwo pożarowe;
• higiena, zdrowie i środowisko;
• bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów;
• ochrona przed hałasem; • oszczędność energii i izolacyjność cieplna;
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Projekty ścian osłonowych powinny uwzględniać wymagania techniczno- użytkowe określone w normie wyrobu i przepisach budowlanych, a zastosowane materiały powinny spełniać wymagania odpowiednich norm przywołanych w specyfikacjach technicznych opracowanych dla konkretnego projektu technicznego. Ściany osłonowe były jednym z pierwszych wyrobów budowlanych z zakresu lekkich przegród, dla których europejska norma wyrobu została ustanowiona jako polska norma.

CZYTAJ DALEJ >>

open