Home Biznes i Ludzie TOP BUILDER 2018 – WYRÓŻNIĆ INNOWACJE
TOP BUILDER 2018 – WYRÓŻNIĆ INNOWACJE
0

TOP BUILDER 2018 – WYRÓŻNIĆ INNOWACJE

0
0

27 marca, po raz pierwszy w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbyła się jubileuszowa Gala wręczenia statuetek TopBuilder. Po raz 10. miesięcznik „Builder” wskazał i zarekomendował najbardziej innowacyjne obszary branży budowlanej.

– Widzę zdecydowaną analogię pomiędzy miejscem, w którym się znajdujemy, a branżą, którą wszyscy reprezentujemy – mówił, otwierając galę, Marek Zdziebłowski, wydawca „Buildera”. – Żeby zostać mistrzem olimpijskim, trzeba bardzo ciężko pracować, mieć wizję i pomysł na siebie. Ale praca, którą podejmujemy, to zawsze wysiłek zespołowy – niezależnie od tego, czy startujemy w dyscyplinie indywidualnej, czy drużynowo. Aby osiągnąć cel, potrzebujemy pasji i determinacji, dla których ostatecznym testem jest zmierzenie się z innymi podczas zawodów. Dokładnie tak samo jest z Państwem. Reprezentujecie firmy, które podjęły odważne decyzje inwestycyjne, stworzyły autorskie projekty, wyprodukowały i wdrożyły rozwiązania, jakie możemy teraz rekomendować i stawiać za wzór. Po pierwsze: nagrodzone produkty bronią się same – jakością i nowoczesnością. Po drugie: istnieje coraz lepszy klimat dla innowacyjnych rozwiązań w Polsce. One bowiem stanowią najcelniejszą, a niekiedy jedyną odpowiedź na wysokie wymagania stawiane budownictwu, choćby w zakresie energooszczędności. Są też coraz bardziej doceniane przez inwestorów, których świadomość rośnie, sprawiając, że chętniej korzystają oni z rozwiązań z górnej półki. Odzwierciedleniem tego zapotrzebowania jest tempo, w jakim dokonuje się obecnie postęp w budownictwie – wiele z nowatorskich rozwiązań, które dziś znajdują pierwsze aplikacje w realizowanych inwestycjach, jeszcze pięć lat temu nie istniało. W tym kontekście dobrze wiedzieć, jakie produkty i rozwiązania spełniają najwyższe kryteria, którym producentom można zaufać oraz jakie realizacje mogą stanowić wzór do naśladowania. A jeszcze lepiej, gdy tę wiedzę czerpie się z pewnego źródła.

Wyróżnić jakość

Miesięcznik „Builder” od blisko 20 lat przekazuje środowisku wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach. Oprócz bogatego zbioru tekstów ukazujących się na jego łamach raz w roku zespół redakcyjny w bardziej intensywny sposób sygnalizuje obecność tych obszarów rynku, które znamionuje innowacyjność. Służą temu przyznawane od 10 lat statuetki TopBuilder, które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych wyróżnień na rynku. Otrzymują je wysokiej jakości markowe i nowoczesne materiały, rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, usługi i produkty finansowe oraz projekty, inicjatywy, programy i przedsięwzięcia dedykowane branży budowlanej. Ponadto wyłaniane są najciekawsze efekty realizacyjne w postaci nowoczesnych obiektów budowlanych i budowli inżynierskich. Coraz liczniejszą grupę wśród wyróżnionych stanowią również produkty IT.

Aby uzyskać tytuł TopBuilder, należy spełnić szereg kryteriów. Oceniana jest m.in. jakość i innowacyjność, parametry techniczne, zastosowanie oraz wpływ na środowisko naturalne. W tym roku Kapituła, której pracami od lat kieruje prof. dr hab. Leonard Runkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, szczególną uwagę zwracała na trzy grupy produktów. Były to: nowości rynkowe, rzeczywiste innowacje oraz produkty sprawdzone, zweryfikowane rynkowo, cieszące się stałą, niesłabnącą popularnością. W toku weryfikacji wymagane były potwierdzenia laboratoriów oraz jednostek certyfikujących. Jury starało się w ten sposób wyłonić grupę produktów czy realizacji, które z pełną odpowiedzialnością można określić mianem wzorcowych.

Innowacje i współpraca

W 10. edycji TopBuilder nad wyborem najciekawszych produktów, usług i realizacji  czuwała Kapituła złożona z członków Rady Naukowej miesięcznika „Builder”. Propozycje opiniowali między innymi Profesorowie: Krzysztof Żółtowski, Tomasz Błaszczyński, Adam Stolarski i Mirosław Kosiorek. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu 53 statuetek.

Wśród wyróżnionych TOPBuilderem 2018 tradycyjnie przeważały produkty, a ich szeroka gama to dowód na niesłabnące pokłady innowacyjności w branży. Jeszcze wyraźniej zauważalna niż w poprzednich latach była obecność rozwiązań IT oraz tych przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Przewaga produktów nie oznacza jednak, że słabo widoczne na ich tle były imponujące realizacje – wśród nich ukończona niedawno przez Budimex obwodnica Ostródy, o którą powiększyło się portfolio firmy, oraz inwestycja West Station II zrealizowana przez firmę HB Reavis Poland w modelowej współpracy z projektantem: pracownią FS&P ARCUS. TopBuilder trafił ponadto do firmy DOKA Polska za CFT dla realizacji rekordowego mostu typu extradosed pod Ostródą.

Warto podkreślić, że w przypadku innej wyróżnionej inwestycji, Solec – Ludna – Wilanowska, nagrodzeni: Inwestor (SM Torwar) oraz Projektant (arch. Tomasz Gientka) zostali rekomendowani przez generalnego wykonawcę obiektu, Fundamental Group. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się również inwestor publiczny – Miasto Szczecin, rekomendowany do nagrody przez Radę Naukową „Buildera” za remont Mostu Cłowego nad Odrą.

W tym roku wyróżnienia przyznano również całym grupom produktów i kompleksowym rozwiązaniom z różnych segmentów rynku. Począwszy od innowacyjnych produktów IT, takich jak pokój rzeczywistości wirtualnej AVALON firmy Reynaers, aż po opracowania badawcze z dziedziny  finansów, takie jak raport rynku budowlanego serwisu Kompas Inwestycji. Jednym z przykładów nagrodzonych rozwiązań systemowych jest kompleksowa usługa segmentu HVAC firmy Viessmann.

Gala TOPBuilder to również szansa na zaprezentowanie i poddanie się weryfikacji dla wchodzących debiutujących na polskim rynku firm. Jednym z przykładów jest fińskie przedsiębiorstwo Itula Oy nagrodzone za najbardziej efektywny panel grzewczo-chłodzący ituGraf, nominowany na podstawie rekomendacji Ambasady Fińskiej.

Złoty TOPBuilder

Tegoroczną Galę zakończyła niezwykła uroczystość. Złotym TOPBuilderem za osiągnięcia naukowe w zakresie badań konstrukcji budowlanych oraz propagowanie idei budownictwa innowacyjnego i zrównoważonego został uhonorowany Przewodniczący Rady Naukowej Miesięcznika „Builder” – Profesor Leonard Runkiewicz. Z tej okazji laudację na cześć Profesora przed szerokim audytorium wygłosił jeden z jego wychowanków, Profesor Jerzy Hoła z Politechniki Wrocławskiej. Przybliżając zebranym sylwetkę laureata oraz jego imponujące i  dobrze znane osiągnięcia na polu zawodowym i naukowym, przedstawił też kilka mniej znanych faktów z jego biografii. Większość zebranych po raz pierwszy usłyszała, że Profesor jest zapalonym podróżnikiem, pasjonatem górskich wypraw i zdobywcą wielu szczytów na wszystkich kontynentach, wśród których można wymienić chociażby Kilimandżaro, Fudżi, Górę Kościuszki czy Annapurnę, gdzie doszedł do wysokości powyżej 6000 metrów. Wyraźnie wzruszony Profesor, odbierając nagrodę, serdecznie podziękował uczestnikom, którzy zgotowali mu iście królewską owację.

open