Home Raporty RYNEK BETONU MOCNO NA PLUSIE
0

RYNEK BETONU MOCNO NA PLUSIE

0
0

Branża stawia na jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Analizy ekonomiczne wskazują, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 roku może przekroczyć 4%. Jednym z jego filarów ma być budownictwo mieszkaniowe i infrastrukturalne.

Jednocześnie nadal utrzymuje się trend wzrostowy na rynku materiałów budowlanych, w tym betonu towarowego. Dynamiczny rozwój branży stawia nowe wyzwania przed producentami. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) od wielu lat wspiera sektor, organizując m.in. Kampanię Znaku Jakości SPBT „Dobry Beton”. Znak przeszedł ewolucję i od kolejnej edycji będzie promował nie tylko jakość, ale także BHP i ochronę środowiska.

Perspektywy gospodarcze i rynkowe

Zgodnie z prognozami rynkowymi wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce ma się utrzymać do 2020 roku. W 2018 roku ma on osiągnąć poziom 210 mld zł.  Jednym z jego filarów jest budownictwo mieszkaniowe – dobra koniunktura na rynku deweloperskim oraz wdrożenie rządowego programu „Mieszkanie +”. Ogromny wpływ na rozwój rynku ma także budownictwo infrastrukturalne. Obserwujemy obecnie stale rosnącą liczbę inwestycji, w związku z uruchomieniem kolejnych transz funduszy europejskich. Nie bez znaczenia są także inicjatywy rządowe – np. ogłoszony w ostatnim czasie przez premiera Mateusza Morawieckiego projekt budowy dróg lokalnych.

– Patrząc na dane makroekonomiczne i prognozy wzrostu gospodarki, jako branża producentów betonu towarowego patrzymy w przyszłość z optymizmem. Według szacunków SPBT wielkość produkcji betonu towarowego w Polsce w 2016 roku mogła zamknąć się na poziomie ok 20 mln m3. W 2017 roku wartość ta mogła znacząco wzrosnąć nawet do poziomu ponad 22 mln m3, co odpowiadałoby ok. 11% wzrostowi produkcji. Analizując obecną sytuację gospodarczą i liczbę realizowanych i planowanych inwestycji szacujemy, że najbliższe lata także będą cechowały się rosnącymi wolumenami produkcji – powiedział Michał Daszkiewicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Polska jest znaczącym producentem betonu w skali Unii Europejskiej. Zgodnie ze statystykami Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego (ERMCO) nasz kraj zajmuje piątą pozycję w Europie za takimi rynkami jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, a przed Hiszpanią, Republiką Czeską i Słowacją.

Beton wyrobem budowlanym

W ramach promocji i podnoszenia standardów jakości produkcji betonu, SPBT od 2003 roku, realizuje kampanię Znak Jakości „Dobry Beton”. Podstawowym celem, który przyświecał tej inicjatywie była promocja dobrych praktyk oraz rozwiązań, które gwarantują uzyskanie od krajowych producentów betonu o najwyższej jakości – trwałego i wytrzymałego. Stowarzyszenie opracowało także krajowe uzupełnienie do normy PN-EN 206. Celem tych inicjatyw było uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany, co udało się uzyskać w 2016 roku po wieloletnich staraniach ze strony SPBT.

 – Niesie to pozytywny wydźwięk dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Producent dostarcza produkt o unormowanej, stabilnej i uznanej jakości. Wykonawca uzyskuje gwarancję, że beton zapewni odpowiednią nośność i stateczność konstrukcji. Natomiast inwestor zyskuje optymalne koszty budowy, utrzymania, użytkowania i ubezpieczenia obiektu budowlanego, przy zachowaniu wieloletniej jego trwałości i jakości – podkreślił Michał Daszkiewicz.

Ewolucja znaku SPBT „Dobry Beton”

15 lat Znaku SPBT „Dobry Beton” to promocja wysokiej jakości produkcji betonu, który gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość wznoszonych obiektów. Znak „Dobry Beton” to ponad 370 uhonorowanych firm, blisko 230 partnerów i blisko 2 tys. uczestników wydarzenia. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych i prawnych zachowanie najwyższej jakości betonu nie może być jednak jedynym kryterium. Konieczne jest też oparcie produkcji betonu towarowego na zasadach zrównoważonego rozwoju z zachowaniem bezpieczeństwa jako priorytetu we wszelkich działaniach – zarówno w produkcji, jak i w transporcie. Dlatego od kolejnej edycji znaku SPBT „Dobry Beton”, podczas audytów, przeprowadzanych przez niezależnych inspektorów, weryfikowane będą nie tylko obszary dotyczące jakości, ale także te z zakresu ochrony środowiska i BHP.

Ograniczenie wypadkowości jest jednym z kluczowych dla SPBT działań. Aby je zrealizować w listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie zostało partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – największej organizacji czuwającej nad poprawą standardów BHP w tym sektorze. Kluczowym elementem współpracy Porozumienia z SPBT jest kwestia wypracowania jednolitego standardu BHP dla dostaw betonu, który winien zminimalizować ryzyka i podnieść bezpieczeństwo zarówno w wytwórniach betonu, jak i na budowach.

Wszystkie działania podejmowane przez SPBT mają przyczyniać się do poprawy wizerunku branży, na skutek ograniczenia wypadkowości i dbałości o ochronę środowiska, a także wzrostu jej atrakcyjności jako bezpiecznego, lokalnego i stabilnego pracodawcy.

open