Home Raporty POKŁOSIE BŁĘDÓW
0

POKŁOSIE BŁĘDÓW

0
0

Przyczyny katastrof budowlanych należy rozpatrywać w aspekcie identyfikacji zagrożeń w budownictwie i ich skutków rozumianych jako elementy analizy ryzyka.

Określenie przyczyn i okoliczności występowania katastrof jest niezbędne do zaplanowania działań zaradczych zmierzających do zmniejszenia prawdopodobieństwa zaistnienia zdiagnozowanych zagrożeń. Zminimalizowanie ryzyka występowania katastrof, najtragiczniejszych zdarzeń w budownictwie, powinno być priorytetem zarówno dla właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, jak i dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz organów administracji publicznej [1]. Podejmowane w tym celu działania powinny charakteryzować się swoistą kompleksowością opartą na współdziałaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Należy zaznaczyć, że błędy występujące podczas utrzymania obiektów budowlanych nie są najczęstszymi przyczynami katastrof budowlanych. Jednak ich analiza może prowadzić do wniosków, które przyczynią się do zmniejszenia liczby takich katastrof lub do zapobiegania ich skutkom.

CZYTAJ DALEJ >>

open