Home Bez kategorii LAUREACI I EDYCJI KDMI
LAUREACI I EDYCJI KDMI
0

LAUREACI I EDYCJI KDMI

0
0

24 maja odbyła się Gala  BUILDER FOR THE FUTURE, podczas której ogłoszono laureatów I edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Uroczystość, wraz z towarzyszącymi jej warsztatami, była finałowym wydarzeniem programu edukacyjnego Builder For The Future.

 

Wydarzeniem finalizującym I edycję KDMI oraz edycję Programu Builder For The Future była Gala BUILDER FOR THE FUTURE, która odbyła się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów naukowych, organizacji branżowych, biznesu oraz studenci i absolwenci wydziałów architektury i budownictwa. Mecenat nad Galą objęła firma Blachy Pruszyński, która w zakończonej edycji partnerowała programowi Builder For The Young Engineers oraz Konkursowi dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Od początku swojego funkcjonowania Blachy Pruszyński stawia na młode, wykształcone kadry oraz działalność edukacyjną, dlatego zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne „Buildera” to proces naturalny, wynikający z długofalowej i świadomej polityki. Mecenasa podczas uroczystości reprezentował Kamil Pruszyński, Członek Zarządu Blachy Pruszyński, a zarazem młody inżynier. Warto dodać, że od nowej edycji firma dołącza do grona partnerów strategicznych całego programu Builder For The Future.

Punktem kulminacyjnym Gali było ogłoszenie zwycięzców I edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Nad wysokim poziomem konkursowych przedsięwzięć czuwało doborowe grono specjalistów – złożone z wybitnych inżynierów i przedstawicieli wiodących marek budowlanych – na czele z prof. dr. hab. inż. Leonardem Runkiewiczem. Celem konkursu była edukacja, konfrontacja młodych z zawodowymi realiami, wspieranie ich w twórczym rozwoju oraz promocja talentów. Konkurs miał charakter dwuetapowy – w pierwszej fazie należało przygotować koncepcję lub projekt stanowiące rozwiązanie jednego z konkursowych zadań, w drugiej autorzy zakwalifikowanych prac dokonywali ich obrony podczas prezentacji przed członkami jury. Premiowano szczególnie oryginalność pomysłu, innowacyjne podejście do zadania konkursowego, a warunkiem sine qua non było uwzględnienie rozwiązań materiałowych i technologicznych wskazanych przez Partnerów programu Builder For The Future.

Świetnie z wyzwaniami postawionymi przez organizatorów poradzili sobie uczestnicy pierwszej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa, którzy mogli wybierać między dwoma zadaniami projektowymi – kładka pieszo-rowerowa, miejski garaż naziemny i jednym realizacyjnym – optymalizacja realizacji stropu żelbetowego. Młodzi inżynierowie zaimponowali interesującymi i przemyślanymi koncepcjami, dojrzałością prezentacji, odwagą w bronieniu swoich opracowań oraz znajomością nowoczesnych narzędzi ułatwiających proces modelowania i obliczeń. Laureatami pierwszych miejsc zostali: Mateusz Psiuk, Małgorzata Zielińska, Weronika Olczak i Martyna Lewek (Strop żelbetowy), Łukasz Kłos (Kładka pieszo-rowerowa), Michał Nikiel (Garaż naziemny wielokondygnacyjny). Przyznano również nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia (poniżej pełna lista laureatów). Oceny prac dokonała kapituła na czele z prof. dr. hab. inż. Marią Kaszyńską, w składzie: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, dr inż. Andrzej Garbacz, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, dr hab. EUR. inż. Tomasz Z. Błaszczyński, prof. dr hab. inż. Anna Sobotka, dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, dr inż. Marek Pańtak, dr inż. arch. Hubert Markowski, prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr inż. Marek Sawicki oraz przedstawiciele firm Partnerów programu Builder For The Young Engineers.Prezentacja nagrodzonych prac KDMI

open