Home Biznes i Ludzie MIESZKANIE PLUS: NAJLEPSZE POMYSŁY NA MODELOWY DOM JEDNORODZINNY ZOSTAŁY NAGRODZONE
MIESZKANIE PLUS: NAJLEPSZE POMYSŁY NA MODELOWY DOM JEDNORODZINNY ZOSTAŁY NAGRODZONE
0

MIESZKANIE PLUS: NAJLEPSZE POMYSŁY NA MODELOWY DOM JEDNORODZINNY ZOSTAŁY NAGRODZONE

0
0

Cztery nagrody główne i siedem równorzędnych wyróżnień przyznano w konkursie organizowanym przez spółkę BGK Nieruchomości we współpracy z MNiSW i MIiR.

Celem konkursu było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających m.in. skrócenie czasu budowy domów i obniżenie nakładów inwestycyjnych. Głównym założeniem było przygotowanie oferty dla małych i średnich gmin, w których dominuje budownictwo jednorodzinne.

Konkurs przebiegał w dwóch równoległych ścieżkach – pierwszej, skierowanej do pracowni architektonicznych  i drugiej przenaczonej dla przedstwicieli uczelni technicznych i instytutów naukowych. Spośród 27 prac nadesłanych przez uczelnie z całej Polski, najlepszym okazał się projekt przygotowany przez Piotra Trębacza, Wiktora Gago, Jakuba Pieńkowskiego, Dorotę Ryżko i Joannę Ryżko reprezentujących Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Poza pierwszą nagrodą, w ręce przedstwicieli tego wydziału trafiła również druga nagroda i jedno z wyróżnień. Sąd konkursowy docenił także projekt zespołu z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Jednym z naszych głównych założeń przy wprowadzaniu reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest to, by nauka wyszła wreszcie z murów uczelni. Nauka powinna służyć każdemu z nas i powinna służyć społeczeństwu – mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Konkurs na Modelowy Dom Jednorodzinny jest właśnie przykładem takiego działania, gdzie nowatorskie, praktyczne rozwiązania naukowców przysłużą się codziennemu komfortowi życia przyszłych mieszkańców.

W ścieżce przeznaczonej dla pracowni architektonicznych, w której nadesłano 63 prace, nie przyznano pierwszego miejsca. Druga nagroda trafiła do Marcina Kryjaka z Biura Projektowego w Tychach, a trzecią przyznano zespołowi z Krajowej Agencji Poszanowania Energii w Warszawie. Sąd Konkursowy przyznał także pięć wyróżnień.

Wysiłki podejmowane w ramach programu Mieszkanie Plus mają doprowadzić do tego, by w całej Polsce budowało się więcej mieszkań zaznaczył Artur Soboń, wiceminister Inwestycji i Rozwoju – Idea i wyniki tego konkursu są dowodem na to, że nie zapominamy o małych i średnich gminach. Naszym celem są inwestycje nie tylko w największych polskich miastach, ale także miejscowościach, w których budownictwo deweloperskie nie istnieje.

Sąd Konkursowy doceniał przede wszystkim zastosowanie modułowych i racjonalnych rozwiązań projektowych, które maksymalnie skrócą czas realizacji inwestycji oraz obniżą jej koszt. Dodatkowo punktowane były projekty, w których prace budowlane będzie mógł wykonać przyszły użytkownik we własnym zakresie, oraz rozwiązania typu „zrób to sam”. Premiowana była również elastyczność wewnętrznej struktury domów, która daje możliwość dostosowywania przestrzeni do zmieniających się potrzeb rodziny, według proponowanego modelu 2+3

Kluczowa dla powodzenia rozwoju mieszkalnictwa w Polsce jest współpraca pomiędzy wszystkimi aktorami tego rynku: samorządami, spółdzielcami, deweloperami, architektami i instytucjami państwowymi – dodała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Rolą Państwa jest wspieranie rozwiązań i mechanizmów, które zwiększą dostępność mieszkań i poprawią jakość życia Polaków.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zawierają koncepcje architektoniczne w czterech kategoriach: dom szeregowy, dom bliźniaczy, dom wolnostojący i dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Wierzymy, że program Mieszkanie Plus może dać impuls do rozwoju polskich innowacji budowlanych i infrastrukturalnych – stwierdził Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A. – Jesteśmy głęboko przekonani, że wspólnie możemy stworzyć nowy standard na rynku budownictwa jednorodzinnego.

W ramach programu Mieszkanie Plus powstają nowoczesne, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym budynki i mieszkania. Kluczowym założeniem wszystkich inwestycji jest oferowanie konkurencyjnych w stosunku do lokalnych rynków mieszkaniowych stawek czynszu, tak aby umożliwić najem mieszkań także osobom i rodzinom słabiej uposażonym. Promowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i budowlane, co w wielu przypadkach pozwala obniżać koszty budowy bez utraty jakości mieszkań. Szczególny nacisk kładziony jest na zachowanie najwyższych współczesnych standardów urbanistycznych i architektonicznych, a także wysokich norm energetycznych. Co do zasady, mieszkania powstają w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, z dogodnym dostępem do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia oraz terenów rekreacyjnych.

open