Home Komentarze JACEK MICHALAK – 15 LAT SSO
JACEK MICHALAK – 15 LAT SSO
0

JACEK MICHALAK – 15 LAT SSO

0
0

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest jedną z najbardziej reprezentatywnych organizacji na polskiej scenie budowlanej. Jak SSO realizowało swoją misję przez ostatnich kilkanaście lat? Komentuje dr inż. Jacek Michalak, Prezes Zarządu SSO.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń świętuje w tym roku jubileusz 15-lecia działalności. Założona przez 5 firm organizacja obecnie zrzesza 30 podmiotów – producentów systemów ociepleń ETICS i ich komponentów oraz dwa stowarzyszenia branżowe producentów materiałów termoizolacyjnych. Reprezentujemy wyjątkowo duży segment branży, ok. 80 proc., a niewiele organizacji może pochwalić się taką reprezentatywnością. Konkurując ze sobą na co dzień w przestrzeni biznesowej, w SSO współpracujemy niezależnie od interesów zrzeszonych firm.
Polski rynek ociepleń, od kilku lat szacowany  na około 40 mln m2 w skali roku, jest dziś największy  w Unii Europejskiej. Niedawno o kilkanaście procent  wyprzedziliśmy rynek niemiecki, wieloletniego lidera.  W Polsce ocieplenia upowszechniły się w latach 90. ub. w. Od tego czasu krajowa branża błyskawicznie się rozwinęła  i niczym nie ustępuje zachodnim standardom, mimo  że jej historia jest o połowę krótsza niż w niektórych  krajach Europy Zachodniej.
W SSO, od początku funkcjonowania, ogromną wagę przywiązujemy do działań uświadamiających wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz użytkownikom obiektów, jak istotne jest stosowanie kompletnego rozwiązania systemowego jednego producenta. Popularyzując złożone systemy izolacji cieplnej, koncentrujemy się na kwestiach technicznych. Kilkudziesięciu specjalistów z firm członkowskich tworzy Komisję Techniczną SSO, która opracowała kilka wydań wytycznych, instrukcji i zaleceń dla wykonawców oraz użytkowników systemów ETICS. Publikacje wydano dotąd w łącznym nakładzie przeszło 50 tys. egzemplarzy, a ponad 80 tys. razy pobrano je ze strony Stowarzyszenia.
Kolejnym ważnym projektem Stowarzyszenia jest organizowana od 2014 r. Międzynarodowa Konferencja ETICS, która stała się głównym forum łączącym różne środowiska związane z branżą ociepleń. W pięciu edycjach imprezy wzięło udział w sumie ok. 700 osób z 10 krajów.
W ciągu 15 lat działalności SSO współpracowało i współpracuje m.in. z Instytutem Techniki Budowlanej, Radą Wyrobów Budowlanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego, Komitetami Technicznymi nr 179, 180 i 211 w PKN, Polskim Centrum Akredytacji czy Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa. Było jednym z założycieli, w 2008 r., European Association for ETICS (EAE), a rok temu gościło w Warszawie IV Europejskie Forum ETICS, cykliczną konferencję EAE, z rekordową frekwencją 270 osób z 24 krajów.
Ocieplenia budynków pełnią istotną rolę w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym i zrównoważonym rozwoju. Przyczyniają się do ochrony środowiska, zmniejszając emisję dwutlenku węgla do atmosfery – prawidłowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku może nawet o połowę zredukować zużycie energii potrzebnej do jego ogrzewania i klimatyzowania.
Dalszy rozwój systemów ociepleń warunkują rosnące wymagania w zakresie ochrony termicznej nowych budynków oraz konieczna termomodernizacja istniejących zasobów budowlanych. Duży potencjał związany jest też z wydłużeniem trwałości eksploatacyjnej systemów ETICS oraz ich ewolucją ze względu na oczekiwania pro środowiskowe społeczeństw. SSO, jednocząc branżę wokół kluczowych dla niej spraw, istotnie wspiera wzrost i postęp w dziedzinie ociepleń.


JACEK MICHALAK
Doktor nauk chemicznych, od 2013 r. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Wiceprezes ds. rozwoju w spółce Atlas. Zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. Klejów oraz Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy Polskim Centrum Akredytacji, ekspert w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67.

open