Home Firmy PRIORYTET – BEZPIECZEŃSTWO
PRIORYTET – BEZPIECZEŃSTWO
0

PRIORYTET – BEZPIECZEŃSTWO

0
0

Gdy zastanawiamy się nad znaczeniem słów kompleksowa ochrona, na pewno w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl ochrona życia i zdrowia ludzi.

A w dalszej  – zabezpieczenie majątku, ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw czy instytucji.

Ochrona życia i zdrowia zawsze będzie priorytetem. Aby ją zapewnić, zagrożenie pożarowe powinno zostać wykryte przez system sygnalizacji pożarowej na jak najwcześniejszym etapie, a następnie taka informacja musi zostać sprawnie przekazana osobom przebywającym w zagrożonym miejscu celem przeprowadzenia kontrolowanej ewakuacji. Zapewnić ją mają urządzenia alarmowe, takie jak np. sygnalizatory czy dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), oraz sterujące, np. moduły odpowiedzialne za otwarcie przejść na drogach ewakuacyjnych. To łatwo brzmiące w teorii stwierdzenie nie jest proste do zrealizowania w rzeczywistości, a poziom skomplikowania jest wprost proporcjonalny do złożoności czy wielkości obiektu. Złożoność zagadnienia dotyczy każdego z wyżej wymienionych etapów działania systemu. Dodatkowo w różnych typach obiektów nacisk położony jest na spełnienie różnych oczekiwań. W budynkach hotelowych czy domach opieki, dbając o komfort przebywających tam osób, istotna jest precyzja detekcji. Jakiekolwiek fałszywe alarmy spowodowane zjawiskami zwodniczymi, takimi jak np. para wodna czy dym papierosowy, skutkujące ewakuacją przebywających tam osób, znacząco wpływają na reputację obiektu, a w konsekwencji przekładają się również na straty finansowe dla ośrodka. Priorytetem dla zakładów przemysłowych jest zapewnienie ciągłości produkcji lub procesów. Nieplanowane przestoje spowodowane pożarami niosą za sobą bardzo wymierne straty finansowe, a w skrajnych przypadkach mogą skutkować wręcz zamknięciem zakładu. W takich sytuacjach kluczowym aspektem jest szybkość reakcji, wykrycie pożaru oraz podjęcie właściwych działań. Przedstawione powyżej przykłady mają wspólny mianownik, którym jest niezawodność detekcji. Z jednej strony łączy ona w sobie odporność na zjawiska zwodnicze, a z drugiej – niezwłoczną reakcję w przypadku wystąpienia prawdziwych pożarów. Czujki, które są podstawowym elementem każdego systemu, w zdecydowany sposób wpływają na jego jakość. Centrale sygnalizacji pożarowej, będące sercem systemu, odpowiedzialne są za przetworzenie sygnałów pochodzących z czujek i innych elementów peryferyjnych oraz podjęcie stosownych działań. Ich sprawność i szybkość przekazywania informacji do urządzeń wykonawczych w równym stopniu wpływają na jakość rozwiązania.

Inteligentne rozwiązania

Niezależnie od dziedziny, w którą zaangażowany jest Siemens, marka ta kojarzona jest z innowacyjnością oraz najwyższą jakością. Niemal od początku swojego istnienia Siemens jest związany z technologiami budynkowymi, w tym szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową. Siemens jest pierwszym producentem, który zaoferował automatyczne czujki pożarowe. Za jego produktami stoją dziesiątki lat doświadczeń, badań oraz specjalistycznej wiedzy. Oferowane produkty cały czas są rozwijane i udoskonalane. Proponowany na całym świecie, jak również na rynku polskim, system Cerberus PRO stanowi najnowsze rozwiązanie producenta w tej dziedzinie. Cerberus PRO tworzy szeroka gama central sygnalizacji pożarowej, czujek pożarowych, urządzeń peryferyjnych i innych akcesoriów. Oferowane centrale mogą pracować jako autonomiczne lub połączone w sieć. Jednolity system może obejmować nawet kilkadziesiąt budynków na rozległym obszarze, jak to ma miejsce chociażby w przypadku kampusów uniwersyteckich. Uruchomienie systemu jest bezpieczne i łatwe dzięki automatycznej konfiguracji. Funkcja ta umożliwia natychmiastowe zabezpieczenie obiektu już na etapie budowy oraz wspomaga przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z harmonogramem. Zastosowany w systemie tryb awaryjny zapewnia wykrywanie pożarów, sygnalizację i obsługę alarmów oraz komunikację ze strażą pożarną nawet w przypadku awarii procesora. Wszystkie elementy stanowiące system łączy wspólna cecha: inteligentne, unikalne funkcje bezpieczeństwa. Na przykład wszystkie urządzenia peryferyjne, nawet panele wyniesione, posiadają wbudowane izolatory zwarć, dzięki którym w przypadku takich awarii, jak przerwa czy zwarcie na magistrali, nie powodują przerw w działaniu systemu, a wykrycie usterki może być szybko zlokalizowane. System Cerberus PRO oferuje różnorodne typy czujek, stosowane w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, które posiadają możliwość wyboru predefiniowanych zestawów parametrów. Co więcej, czujki Cerberus PRO zwiększają poziom bezpieczeństwa dzięki rozproszonej inteligencji – decyzje m.in. o spełnieniu kryterium alarmu są podejmowane w samej czujce. Dzięki temu ograniczony jest ruch na magistrali systemowej, który bezpośrednio wpływa na brak opóźnień w realizacji scenariusza pożarowego. W połączeniu z niespotykaną odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne pozwala to na używanie nieekranowanego okablowania. Wpływa na ułatwienie projektowania, późniejszą instalację systemu oraz przyczynia się do oszczędności czasu i kosztów. Zaimplementowana w czujkach unikalna technologia ASAtechnology zawsze pozwala na optymalne dostosowanie czujek do aktualnie panujących wymagań: wystarczy wybrać różne zestawy parametrów i szybko, w prosty sposób przełączać je w zależności od pory dnia, przeznaczenia pomieszczenia czy określonego zdarzenia  zewnętrznego.

Systemowa kompatybilność

Szeroka gama czujek specjalnych przeznaczonych do wymagających zastosowań, takich jak czujki liniowe, płomieni, system zasysający czy urządzenia do stref zagrożonych wybuchem, uzupełniają ofertę producenta. Niezależnie od wymagań, typu obiektu czy zastosowania rozwiązanie stanowi właściwy wybór zapewniający niezawodną detekcję. Dzięki urządzeniom pochodzącym od jednego dostawcy klienci mają gwarancję, że wszystko zostało zaprojektowane tak, by idealnie współdziałało obecnie i w przyszłości. Wszystkie urządzenia spełniają obowiązujące normy i krajowe regulacje. Potwierdzone jest to nie tylko właściwymi świadectwami dopuszczenia w przypadku rynku polskiego, ale również ponadnormatywnymi certyfikatami VdS, FM Global czy certyfikatami MED dla rynku morskiego. Daje to inwestorowi gwarancję, że system spełnia restrykcyjne wymogi egzekwowane przez wybranych ubezpieczycieli, a z drugiej strony potwierdza najwyższą jakość urządzeń. Kompatybilność z systemami poprzedniej generacji oraz wszystkimi przyszłymi urządzeniami czyni system Cerberus PRO bezpieczną inwestycją. Z punktu widzenia inwestora czy zarządcy budynku istotną informacją jest również fakt, że dostęp do systemu nie jest ograniczony kluczami sprzętowymi czy licencją programową. System może uruchamiać oraz konserwować każda firma, która zdobędzie odpowiednie kwalifikacje podczas szkolenia organizowanego przez producenta. System Cerberus PRO można zintegrować z istniejącą infrastrukturą sieciową. Łatwość obsługi systemu przez personel czy realizacja prac serwisowych przez firmę konserwującą wspomagane są przez aplikacje zdalnego dostępu oraz aplikacje mobilne. Ponadto system Cerberus PRO można bezpośrednio integrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem (Danger Management System), np. MM8000 produkcji Siemens czy zintegrowanym systemem do zarządzania budynkiem Desigo CC firmy Siemens. W obu przypadkach komunikacja odbywa się za pomocą protokołu BACnet. Systemy pomagają w wykrywaniu nieprawidłowości w systemach budynkowych i w przejrzysty sposób pozwalają podjąć właściwe działania. Na przykład w sytuacji wykrycia pożaru na obiekcie zdarzenie można dodatkowo zweryfikować za pomocą kamer wideo. Scenariusz dalszych działań może powodować uruchomienie systemu wentylacyjnego tworzącego nadciśnienie w obszarach wolnych od dymu i zapobiegającego jego rozprzestrzenianiu. System sterowania oświetleniem ewakuacyjnym zostaje uruchomiony, a żaluzje podniesione celem ułatwienia dostępu. Dzięki zintegrowanej kontroli tych systemów Desigo CC może pomóc w zmniejszeniu zagrożenia pożarowego. System pożarowy jest zintegrowany w systemie automatyki budynkowej. Kolejnym krokiem integracji jest postępująca czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0), która również wkracza do branży systemów pożarowych. IoT (ang. Internet of things) czy cloud computing nie są terminami obcymi dla systemu Cerberus PRO.

Artur Górski
Kierownik działu wsparcia technologicznego Building Technologies firmy Siemens

(fot. arch. Siemans sp. z o.o.)

open