Home News PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS5.4
PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS5.4
0

PUBLIKACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMU RACS5.4

0
0

W kolejnej wersji systemu kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5 dodano szereg nowych funkcjonalności, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć możliwość wydruku kart z poziomu programu zarządzającego systemem, integrację kamer CCTV z funkcją rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych, funkcję dostępu z wymogiem autoryzacji zewnętrznej oraz możliwość identyfikacji użytkowników za pośrednictwem telefonów z systemem iOS i Android.

Najnowsza wersja programu do konfiguracji i obsługi systemu oferuje prosty moduł projektowania graficznego nadruku na kartach wraz z możliwością wydruku na dowolnej drukarce wspierającej wydruk obrazów. W zakresie integracji kamer CCTV dodano możliwość definiowania numerów rejestracyjnych, jako kolejnej formy identyfikacji użytkowników systemu. Następną nową funkcjonalnością oferowaną przez system jest możliwość uzależnienia decyzji o dostępie lub jego braku od zewnętrznego procesu decyzyjnego. Decyzję taką może podjąć operator systemu z poziomu stacji roboczej z programem VISO lub inny użytkownik systemu z poziomu lokalnego terminala dostępu. Autoryzacja zewnętrzna może być również realizowana z poziomu zewnętrznego oprogramowania wykorzystującego serwer integracji systemu RACS 5. Dla celów identyfikacji użytkowników przy użyciu telefonów wdrożono do oferty systemu terminal zbliżeniowy z kolorowym wyświetlaczem MCT88M-IO oraz miniaturowy czytnik zbliżeniowy MCT80M-BLE.

open