Home News TECHNOLOGIA COOL-R – INNOWACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
TECHNOLOGIA COOL-R – INNOWACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ
0

TECHNOLOGIA COOL-R – INNOWACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

0
0

Problem przegrzanych dachów jest w sezonie letnim zjawiskiem powszechnym – nie tylko wśród indywidualnych użytkowników nieruchomości, ale także inwestorów czy zarządców obiektów produkcyjnych, magazynowych albo hodowlanych. Obniżenie temperatury pokrycia dachu ma ogromny wpływ na zachowanie stałej temperatury wewnątrz budynku, co odgrywa kluczową rolę nie tylko ekonomiczną, ale także społeczną.

Wysokie koszty utrzymania budynków to główny, choć nie jedyny negatywny efekt przegrzewania się dachów. Podwyższona temperatura pokrycia dachowego znacząco wpływa na spadek wydajności pracy, zwiększa pobór energii przez urządzenia chłodnicze, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do niszczenia obiektów lub utraty zasobów wewnątrz budynków. Zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną ma także negatywny wpływ na środowisko naturalne. Istnieje wiele zagrożeń wynikających ze szkodliwego działania promieniowania UV oraz przegrzania dachu:

DYSKOMFORT CIEPLNY I OBNIŻENIE WYDAJNOŚCI PRACY W BUDYNKACH BEZ KLIMATYZACJI Użytkownicy pomieszczeń nieklimatyzowanych, znajdujących się bezpośrednio pod dachem, mogą odczuwać osłabienie w okresach wzmożonych upałów, co wiąże się ze spadkiem efektywności pracy. Ponadto obiekty produkcyjne czy magazynowe bez klimatyzacji muszą stosować dodatkowe przerwy dla pracowników, co przekłada się na straty finansowe. Zakłady produkcji rolno-zwierzęcej w wyniku wysokich temperatur narażone są na spadek mocy przerobowych, a w krytycznych wypadkach nawet na straty w hodowli.
PROBLEM Z DOSTAWĄ ENERGII I KOSZTAMI KLIMATYZACJI Duże nasłonecznienie oraz przegrzane dachy, oddające ciepło do pomieszczeń znajdujących się pod nimi, skutkują zwięk
szeniem eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych, większym poborem energii elektrycznej i w konsekwencji znaczącym wzrostem kosztów utrzymania obiektów. Ewentualne przerwy w dostawach prądu podczas szczytów zasilania stają się ogromnym problemem dla właścicieli i zarządców.
SPADEK WYDAJNOŚCI URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH Wiele urządzeń, których zadaniem jest utrzymanie niskiej temperatury, znajduje się na zewnątrz obiektu. Najczęściej, z uwagi na zajmowaną powierzchnię, umieszczane są na dachach budynków. Przegrzane pokrycia dachowe znacząco obniżają wydajność tych urządzeń, powodując straty finansowe i niedotrzymanie rygorów temperaturowych wewnątrz pomieszczeń.

Jak walczyć z wysoką temperaturą?

Istnieją różne sposoby utrzymania odpowiedniej temperatury w obiektach. Mają one jednak swoje ograniczenia, a w zależności od przeznaczenia budynku nie każde z nich można zastosować. W zakładach inwentarskich i hodowlanych odpowiednia temperatura utrzymywana jest dzięki systemom natryskowym czy wentylacyjnym zainstalowanym wewnątrz budynku. Wiele obiektów magazynowych i produkcyjnych wyposażonych jest jedynie w wentylację mechaniczną. Niestety metody te są nieefektywne w walce z wysoką temperaturą wewnątrz pomieszczeń, szczególnie podczas upalnych dni. Obiekty wielkopowierzchniowe najczęściej wymagają utrzymania stałej temperatury, co wiąże się z dużym zużyciem energii przez większą część roku, a niezachowanie właściwych parametrów wewnątrz budynku może skutkować m.in. utratą przechowywanych zasobów.

Innowacja wpisana w trendy budownictwa

COOL-R to specjalistyczna masa akrylowa o zaawansowanej technologii dedykowana do prac hydroizolacyjnych. Ta wysokorefleksyjna, wodoodporna powłoka dachowa jest przeznaczona do stosowania zarówno na nowych pokryciach, jak i tych, które nadają się do renowacji. Jej największą zaletą jest zdolność obniżenia temperatury dachu, a w konsekwencji zmniejszenie ilości ciepła przedostającego się do pomieszczeń usytuowanych tuż pod nim nawet o kilkanaście stopni Celsjusza. COOL-R powstał w oparciu o Technologię Zimny Dach. Zgodnie z jej założeniami zastosowanie produktu niweluje negatywne skutki związane z promieniowaniem słonecznym, poprawiając komfort cieplny użytkowników oraz wpływając na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu. COOL-R jest odpowiedzią na trendy zrównoważonego budownictwa i rozwiązaniem prowadzącym do obniżenia zużycia energii oraz poprawy jakości życia na terenach zurbanizowanych. Zastosowanie COOL-R to zwiększone bezpieczeństwo dla przemysłu i magazynowanych towarów. Stosując produkt, ograniczamy zapotrzebowanie na energię elektryczną, emisję zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery. Wymienionym benefitom towarzyszą wymierne oszczędności. Komfort życia i pracy oraz korzyści finansowe stanowią mocne argumenty dla wykorzystania powłoki COOL-R, która znalazła już zastosowanie w wielu obiektach nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

open