Home News TRWAŁOŚĆ NA LATA
TRWAŁOŚĆ NA LATA
0

TRWAŁOŚĆ NA LATA

0
0

Miesięcznik „Builder” wziął pod swoją pieczę kolejną ambitną publikację. Tym razem wybór padł na dzieło wybitnego projektanta i laureata licznych konkursów- Piotra Hajduka. Książka „Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych” zawiera m.in rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych, obowiązujące przepisy i stosowane normy, oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych oraz wymiarowanie posadzek.


Podłoga przemysłowa jest jedną z najważniejszych części każdego zakładu przemysłowego. Jej jakość ma bardzo duży wpływ na przebieg produkcji i sposób składowania materiałów. Uważa się, że trwałość podłogi przemysłowej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewnić nieprzerwana pracę przez czas nie krótszy niż 25 lat. Szacuje się, że udział nakładów ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemysłowej wynosi 20% całości kosztów związanych z budową hali przemysłowej. Wszelkie uszkodzenia posadzek w funkcjonujących fabrykach zmuszają do ponoszenia bardzo dużych kosztów związanych nie tylko z naprawą wadliwej nawierzchni, ale i z częściowym, okresowym wyłączaniem pewnych obszarów zakładu oraz prowadzą do powstawania przestojów w produkcji.

Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów, studentów wydziałów budownictwa i inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych oraz podmiotów praktycznie zajmujących się nawierzchniami przemysłowymi. Praca dotyczy aktualnych i ważnych zagadnień współczesnego budownictwa przemysłowego i ogólnego. Może przyczynić się do zmniejszenia obecnych strat ekonomicznych spowodowanych przyśpieszoną destrukcją podłóg i pośrednio pozostałych elementów budynków oraz niewłaściwym projektowaniem i wykonywaniem podłóg.

 

 

 

 

open