Home News BŁYSKAWICZNA BUDOWA OSIEDLA JA_SIELSKA
BŁYSKAWICZNA BUDOWA OSIEDLA JA_SIELSKA
0

BŁYSKAWICZNA BUDOWA OSIEDLA JA_SIELSKA

0
0

Budowa  pilotażowego osiedla Ja_Sielska w Poznaniu w technologii nowoczesnej prefabrykacji posuwa się w niezwykłym tempie: na przełomie czerwca i lipca powstawała hala garażowa z elementów prefabrykowanych, w sierpniu rozpoczęto stawianie ścian parteru, w tym tygodniu zakończy się  stawianie kolejnej kondygnacji.

Piętro powstaje w 8 dni roboczych: 4 dni robocze zajmuje montaż elementów prefabrykowanych i 4 dni potrzeba na wykonanie okablowania instalacji elektrycznej oraz dozbrojenie i wypełnienie spoin pomiędzy elementami.

Konstrukcja wraz z garażem podziemnym została zaprojektowana głównie z elementów prefabrykowanych. Część podziemna to układ słupowo-belkowy ze ścianami wypełniającymi oraz stropami z płyt kanałowych. Część mieszkalna to  mieszanka ścian jedno- oraz trójwarstwowych stanowiących główny układ konstrukcyjny. – komentuje Łukasz Majchrzak, zastępca dyrektora Działu Projektowego wykonawcy – firmy Pekabex.

open