Home Aktualności BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!
0

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

0
0

Relacja ze szkolenia PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA w dn. 06.09.2018 r.

W drugim tygodniu września Stowarzyszenie DAFA zorganizowało w Zielonej Górze szkolenie poświęcone tematyce „Bezpieczeństwa pożarowego dachów w ujęciu projektowo-wykonawczym”.

Szkolenie poprowadziły ekspertki ppoż. –Monika Hyjek i Eliza Gissel.

Krótkie słowa powitania do uczestników – blisko 40 osób z 20 firm skierował Prezes DAFA – Piotr Olgierd Korycki.

Ciekawa formuła szkolenia objęła część teoretyczną oraz warsztatową.

W programie omówiono klasyfikacje ogniowe i wymagania dla dachów, propozycje rozwiązań technicznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne i dokumentację odbiorową oraz najczęstsze błędy projektowe.

Prelegentki podkreśliły, że podstawą doboru odpowiednich rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest określenie wymagań prawnych i normowych, jakie ten element budynku musi spełnić. Wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki).

Przestrzeganie specyfikacji wyrobów i materiałów budowlanych, instrukcji montażu i zakresu zastosowania klasyfikacji jest podstawą do formalnego potwierdzenia zgodności z przepisami, co należy sprawdzić na wszystkich etapach powstawania i funkcjonowania budynku.

Ekspertki zwróciły uwagę, że obiekty – w zależności od usytuowania w stosunku do innych obiektów, podziału na strefy pożarowe, użytych materiałów oraz lokalizacji urządzeń –  posiadają różne wymagania pożarowe dla konstrukcji i przekrycia dachu.

Omówiono zadania projektanta oraz zawartość kompletnego projektu, z zaznaczeniem, że zmiany w projekcie każdorazowo wymagają zgody projektanta oraz sprawdzenia możliwości ich dokonania.

Niestety błędy projektowe pojawiają się w wielu przypadkach. Obowiązkiem wykonawcy (który deklaruje na końcu zgodność z przepisami) jest ich zidentyfikowanie i wyeliminowanie.

Najczęstsze nieścisłości pojawiają się w zakresie braku podania wszystkich wymagań (np. brak informacji o zapewnieniu klasy odporności pożarowej warstwy oddzielającej izolację palną dachu od wnętrza budynku, który ma pow. > 1000 m2), złego doboru materiałów (brak klasyfikacji w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dach lub odporności ogniowej przekrycia dla zaprojektowanego układu) oraz złego doboru płatwi (brak możliwości zabezpieczenia ppoż.).

W części warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których mieli przeanalizować otrzymane projekty i wymienić możliwe do dokonania w nim zmiany.

Prezentację miesięcznika „Materiały Budowlane” przeprowadziła z-ca redaktora naczelnego Danuta Kostrzewska-Matynia, zapraszając do współpracy z czasopismem.

Pomysł przeprowadzenia szkolenia zrodził się dzięki aktywności Grupy Merytorycznej PPOŻ. DAFA, która wydała wytyczne „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”. Praktyczne wytyczne określają jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Korzystając z uroków wspaniałego otoczenia, po oficjalnej części warsztatów Stowarzyszenie DAFA zaprosiło Gości do jednej z okolicznych winnic.

Pytania płynące z sali, kuluarowe dyskusje, pokazały, że temat ppoż. jest ważny, potrzebny, oraz że dbałość o wysokie standardy przeciwpożarowe stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa.

 

open