Home News V FORUM BUDOWLANE PŁOCK’2018 I IX PŁOCKIE DNI TECHNIKI
V FORUM BUDOWLANE PŁOCK’2018  I IX PŁOCKIE DNI TECHNIKI
0

V FORUM BUDOWLANE PŁOCK’2018 I IX PŁOCKIE DNI TECHNIKI

0
0

W dniach 7-9 listopada 2018 r. w płockiej filii Politechniki Warszawskiej odbyły się V Forum Budowlane i IX Płockie Dni Techniki. Wydarzenia wpisywały się w program Mazowieckich Dni Techniki, które zorganizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Organizatorami obu wydarzeń był Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Płocka Rada NOT FSN-T.  Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr inż. Artur Koper, a naukowemu – dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW.

V Forum Budowlane i IX Płockie Dni Techniki i odbywały się pod honorowym patronatem: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Płocka, Rektora Politechniki Warszawskiej, Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

W imprezę zaangażowały się różne przedsiębiorstwa, władze miasta i powiatu, organizacje zawodowe i społeczne, media, nauczyciele akademiccy i studenci uczelni krajowych oraz Praskiej Politechniki (Experimental Centre Prague).

W wystąpieniach okolicznościowych podkreślano wartość wydarzenia dla obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, znaczenie techniki dla regionu i kraju, potrzebę promocji ciekawych rozwiązań technicznych.

Forum Budowlane w Płocku to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2010 roku. Było i jest formą promocji osiągnięć budownictwa, platformą dyskusji naukowych, popularyzacji technologii i umiejętności istotnych dla inżynierów budownictwa. Dla Miasta Płocka było zawsze okazją do pokazywania osiągnięć w sferze utrzymania zabytków, rozwoju infrastruktury miejskiej, przedyskutowania różnych problemów związanych z rozwojem Miasta.

W ramach tegorocznego Forum odbyła się konferencja naukowo-technicznaWspółczesne problemy budownictwa. Budownictwo modułowe i prefabrykowane, oraz sesja miejskaHistoria, teraźniejszość i perspektywy rozwoju budownictwa mostowego i drogowego w Płocku”. Przedstawiano też zagadnienia związane z aplikacją osiągnięć informatyki do budownictwa i infrastruktury miejskiej, firmy prezentowały nowoczesne technologie budowlane, a studenci kół naukowych Budownictwa i Inżynierii Środowiska prezentowali swoje oryginalne inicjatywy naukowe. Ogółem odbyło się osiem sesji o różnych tematach wiodących, związanych z osiągnięciami nauki, techniki i praktyki budowlanej. Uczestnikami IX Płockich Dni Techniki i V Forum Budowlanego byli naukowcy, inżynierowie, doktoranci i studenci, a w ostatnim dniu również młodzież szkolna, zaproszona na specjalny program Płockich Dni Techniki pod nazwą „Technika dla młodych”.

Tematykę konferencyjną Forum stanowiły: budownictwo prefabrykowane i modułowe, problemy naukowe inżynierii przedsięwzięć budowlanych, efekty badań materiałów budowlanych, innowacje w budowie stropów i robotach murowych. Konferencje Rozpoczęto trzema bardzo interesującymi zagadnieniami: możliwościami przebudowy budynków prefabrykowanych w aspekcie bezpieczeństwa konstrukcyjnego (ref. Piotr Knyziak  ̶  WIL PW), współczesnymi trendami w architekturze budynków prefabrykowanych i modułowych (ref. Justyna Janiak – WBMP PW) oraz problemami rozbiórki budynków w trudnych warunkach lokalizacyjnych (ref. Marek Kapela – WBMP PW). Następnie odbyły się warsztaty firmy SCHOMBURG z tematem wiodącym „Hydroizolacje w budownictwie – wiedza a rzeczywistość”. Równolegle odbywał się wykład zorganizowany przez Urząd Dozoru Technicznego na temat „ Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn”. W części popołudniowej odbyły się dwie sesje konferencyjne zatytułowane „Wybrane zagadnienia technologii i organizacji budownictwa” oraz „Badania materiałów i wyrobów budowlanych”. W programie wieczornym Uczestnicy Konferencji zwiedzili najstarszą świątynię rzymskokatolicką i najcenniejszy zabytek Płocka, miejsce spoczynku władców Polski – Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia NMP w Płocku. O jej historii i  prowadzonych pracach konserwatorskich opowiedział ks. kan. Stefan Cegłowski – proboszcz parafii katedralnej i historyk sztuki.

W drugim dniu Forum odbyła się sesja specjalna (nazywana miejską) dotycząca historii, teraźniejszości i perspektyw budownictwa drogowego i mostowego w Płocku. Uczestnikom, Towarzystwo Techniczne Płockie, przedstawiło historię mostu drogowo-kolejowego na Wiśle w Płocku (ref. Piotr Gryszpanowicz  ̶  TT) oraz związki wykładowców i absolwentów Politechniki Warszawskiej z mostem im. Legionów Józefa Piłsudskiego (ref. Marcin Błaszczyk  ̶ TT). W aspekcie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta prezentowano budowę Obwodnicy Płocka (ref. Wojciech Kulpiński – PORR S.A.). Proces tworzenia strategii rozwoju Płocka, omówił Wiceprezydent Miasta, absolwent płockiej Politechniki Warszawskiej, Jacek Terebus.

Kolejnym tematem Forum było „Zastosowanie technologii informacyjnej w budownictwie”. Rozpoczęto akcentem uroczystego podpisania porozumienia między Wydziałem Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku a Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM o współpracy w realizacji studiów podyplomowych „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych”. Partnerem tych studiów jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie podpisali: prorektor PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński i prezes Fundacji ECC BIM Dariusz Kasznia. W sesji omawiano problemy partycypacji społecznej rozwoju smart city  (ref. Bogna Kietlińska – UW i Anna Fiedukowicz – WGiK PW) oraz zagadnienia związane z wdrażaniem technologii BIM (ref. Grzegorz Lusa – Athenasoft , Dariusz Kasznia – ECC BIM).

Forum zakończyło  się sesją „Eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych”, w której omawiano zagadnienia fizyki budowli, oceny stanu konstrukcji budowlanych oraz badania dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Forum zakończył prof. Roman Marcinkowski podsumowaniem przedstawionych na nim zagadnień i podziękowaniami skierowanymi do Uczestników, w szczególności zaś do sponsorów, prelegentów, firm, studentów i Komitetu Organizacyjnego.

Trzeci dzień Płockich Dni Techniki, pod hasłem „Technika dla młodych”, skierowany był głównie do młodzieży szkolnej. Odbyły się w tym dniu: pokazy chemiczne, pokazy ratownictwa technicznego z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, przybliżono Uczestnikom samą Uczelnię – jej ofertę edukacyjną, społeczną i kulturalną, przedstawiono kilka filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień technicznych.

______________________________________________

Organizatorzy V Forum Budowlanego dziękują sponsorom: Miasto Płock, PKN ORLEN, Powiat Płocki, Blachy Pruszyński, Schomburg Polska, Peikko Polska, Athenasoft, Stowarzyszenie Białe Murowanie, PORR S.A., MOIIB; partnerowi organizacyjnemu NOT FSNT Rada w Płocku; partnerom merytorycznym: WIL PW, WGiK PW, WILiG WAT, WBiIŚ SGGW, Fundacji ECC BIM; ks. Stefanowi Cegłowskiemu; prelegentom i wszystkim uczestnikom Forum za zaangażowanie, wsparcie i stworzenie ciekawej i intersującej atmosfery tego wydarzenia.

open