Home News ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”
0

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DREWNO W ARCHITEKTURZE”

0
0

W dniu 15 listopada 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową „Drewno w Architekturze”, a także otwarcie wystawy pokonkursowej.

W uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. Rozwoju- dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB, Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA- Jan Mikołuszko, przedstawiciele firmy Danwood SA, członkowie Rady Rozwoju WA, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego- Ewa Welc, Kierownik Oddziału Zagospodarowania Przestrzennego PUW-Andrzej Ambrożko, Dyrektor Departamentu Urbanistyki UM w Białymstoku- Agnieszka Rzosińska, Miejski Konserwator Zabytków- Dariusz Stankiewicz, Prezes SARP Oddział Białystok- Janusz Grycel, Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP- Waldemar Jasiewicz, pracownicy i studenci. Uroczystość uświetniły wykłady zaproszonych gości – Andrzeja Lechowskiego, Dyrektora Muzeum Podlaskiego oraz dr. hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, prof. PB.

Opinia pokonkursowa
Okoliczności związane z konkursem dotyczącym prac dyplomowych, który ma ambicje być wydarzeniem cyklicznym, spowodowały, że opinia przyjęła na siebie różne zadania, dlatego jej rola została świadomie spolaryzowana: jest surowa i obiektywna – aby pomóc w ustaleniach dotyczących organizacji przyszłych edycji i tym sposobem przyczynić się do rozwoju architektury drewnianej w Polsce, co pozwoli określić rolę, jaką może przyjąć na siebie konkurs; należy dodać, iż wyniki pokazują jak bardzo jest on potrzebny; jest wyrozumiała i zachęcająca w odniesieniu do studentów, ponieważ podjęli się tak trudnego zadania. Tu również należy się wyjaśnienie ( nie tylko kierując się doświadczeniem wyniesionym z konkursu): jest to dziedzina architektury wyraźnie w Polsce zaniedbana. W tej sytuacji przyjęto, że samo zidentyfikowanie problemów i wskazanie kierunku poszukiwań, stało się ważnym, choć dodatkowym, celem konkursu (wszak w konkursach chodzi przede wszystkim o nagrodzenie najlepszych prac). Trawestując ongiś popularne stwierdzenie McLuhana o środkach przekazu, które są przekazem, można powiedzieć, że określenie zadania jest wykonaniem zadania, i dodać, że często ważniejszym, niż sama jego realizacja. Dziś widać, iż problem właściwych relacji pomiędzy poszukiwaniem a znajdywaniem, w twórczości architektonicznej narasta, gdyż obecnie ceni się przede wszystkim znajdowanie. Przeciwstawiając się tej tendencji, można było przyjąć następującą opinię ogólną: Pomimo, iż nie znaleziono projektów, które by w pełni zaspokoiły oczekiwania Jury, konkurs został uznany za udany i w związku z tym przyznano wszystkie – zgodnie z regulaminem – nagrody oraz wyróżnienia.

Wymagania i zalecenia pokonkursowe
Nagrodzono i wyróżniono prace, które były najbliższe spełnienia oczekiwań Jury, w klasycznym (witruwiańskim) zakresie wymagań postawionych architekturze drewnianej:
– co do wykorzystania ekspresji drewna w bezpośrednim odbiorze jako ważnego czynnika w komponowaniu funkcji – utilitas;
– co do możliwości technicznych wynikających z przydatności drewna do zadań konstrukcyjnych, osłonowych i potrzeb w zakresie wykończenia obiektu (rozwijane dzięki nowym technologiom) – firmitas;
– co do twórczego podejścia w poszukiwaniu formy odpowiedniej – chodzi o znalezienia współczesnego lub utrzymania tradycyjnego dla drewna decorum – venustas.
W związku z powyższym postanowiono, że zalecenia pokonkursowe ograniczą się do wskazania problemów adresowanych do następującym podmiotów: do nauczycieli akademickich.
Należy zwrócić uwagę na potencjał drewna kryjący wyjątkowe walory funkcjonalne i konstrukcyjne, które mają stanowić o specyficznej formie architektury drewnianej. W tym celu, w procesie kształcenia, umożliwić poznanie materiału i jego możliwości w bezpośrednim doświadczeniu (praktyki, warsztaty, zaangażowanie specjalistów od drewna, realizacje eksperymentalne etc.). – do studentów
Kierując zalecenia ku studentom, można jedynie stwierdzić, że bez lepszego poznania drewna, bez większej znajomości tradycyjnej i współczesnej architektury drewnianej, bez indywidualnego zaangażowania się samych studentów, nie jest możliwy sukces w tej coraz bardziej popularnej, choć paradoksalnie elitarnej, dziedzinie (warto przypomnieć symboliczny i piękny tytuł: Uczniowie cieśli).

 

 

Prace nagrodzone

I Nagroda
Autor: arch. EWA PISZCZEK
Tytuł pracy: „Obiekty edukacji ekologicznej w Puszczy Białowieskiej”
Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
II Nagroda
Autor: arch. WOJCIECH ZIENTEK
Tytuł pracy: „Parkupartments – system dostępnej zabudowy mieszkaniowej w oparciu o prefabrykowany szkielet drewniany”
Promotor: dr inż. arch. Agata Twardoch
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
III Nagroda
Autor: arch. EWELINA ANDRECKA
Tytuł pracy: „Uniwersalna jednostka minimalna. Mobilna alternatywa mieszkaniowa”
Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Rdzawska-Augustin
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Wyróżnienie
Autor: arch. ALEKSANDRA ZIELONKA
Tytuł pracy: „Domus Dei. Centrum kształtowania i umacniania dóbr duchowych”
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Wyróżnienie
Autor: arch. KAROLINA MOTYKA
Tytuł pracy: „Kabiny turystyczne na Islandii”
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, promotor pomocniczy dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Prace nominowane
Autor: KAMILA HARUNOWICZ
Tytuł pracy: „Kaplica z centrum kontemplacyjno-rekolekcyjnym”
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Autor: ANNA PAWLUK
Tytuł pracy: „Szkoła podstawowa na Ruczaju w Krakowie”
Promotor: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Autor: MAGDA BYKOWSKA
Tytuł pracy: „Kładka w koronach drzew”
Promotor: dr inż. arch. Janusz Grycel
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
Autor: DOMINIK ANGERMAN
Tytuł pracy: „Dom usługowo-mieszkaniowy w konstrukcji drewnianej, Wrocław”
Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Autor: PAULINA PRYZOWICZ
Tytuł pracy: „Przestrzeń dialogu z naturą”
Promotor: dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
Autor: KAROLINA BANACH
Tytuł pracy: „Architektura polisensoryczna, rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku, Gdynia, Redłowo”
Promotor: dr inż. arch. Jarosław Bąkowski
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

open